دسته‌بندی:

聖經難字

تصديق 聖經難字 تلفظ ها

 • 矮 تلفظ [wuu]
 • 扔 تلفظ [zh]
 • 簸箕 تلفظ 簸箕 [zh]
 • 噎 تلفظ [yue]
 • 蘸 تلفظ [yue]
 • 嗐 تلفظ [yue]
 • 掐 تلفظ [yue]
 • 纛 تلفظ [yue]
 • 髑 تلفظ [zh]
 • 挨 تلفظ [yue]
 • 墁 تلفظ [yue]
 • 梃 تلفظ [yue]
 • 榧 تلفظ [ja]
 • 匣 تلفظ [wuu]
 • 搓 تلفظ [yue]
 • 捫 تلفظ [yue]
 • 忒 تلفظ [yue]
 • 嘬 تلفظ [yue]
 • 夙 تلفظ [zh]
 • 瓔珞 تلفظ 瓔珞 [yue]
 • 晌午 تلفظ 晌午 [cjy]
 • 榧子 تلفظ 榧子 [yue]
 • 坍塌 تلفظ 坍塌 [yue]
 • 亙 تلفظ [yue]
 • 軋 تلفظ [yue]
 • 咂 تلفظ [yue]
 • 敕令 تلفظ 敕令 [yue]
 • 覿面 تلفظ 覿面 [yue]
 • 糶 تلفظ [yue]
 • 昴 تلفظ [yue]
 • 簸 تلفظ [yue]
 • 孳 تلفظ [zh]
 • 椽子 تلفظ 椽子 [yue]
 • 菢雛之窩 تلفظ 菢雛之窩 [yue]
 • 崽子 تلفظ 崽子 [yue]
 • 匣子 تلفظ 匣子 [yue]
 • 飫 تلفظ [zh]
 • 冕旒 تلفظ 冕旒 [yue]
 • 攙扶 تلفظ 攙扶 [yue]
 • 掄 تلفظ [yue]
 • 薅稗子 تلفظ 薅稗子 [yue]
 • 劬 تلفظ [yue]
 • 咂血 تلفظ 咂血 [yue]
 • 後嗣 تلفظ 後嗣 [zh]
 • 積儹 تلفظ 積儹 [yue]
 • 剜出 تلفظ 剜出 [yue]
 • 僭妄 تلفظ 僭妄 [yue]
 • 扔下去 تلفظ 扔下去 [yue]
 • 摀 تلفظ [yue]
 • 曷拉 تلفظ 曷拉 [yue]
 • 敕 تلفظ [yue]
 • 叼餅 تلفظ 叼餅 [yue]
 • 佯 تلفظ [yue]
 • 摀口 تلفظ 摀口 [yue]
 • 糶糧 تلفظ 糶糧 [yue]
 • 梃杖 تلفظ 梃杖 [yue]
 • 亞捫 تلفظ 亞捫 [yue]
 • 睚 تلفظ [yue]
 • 啣 تلفظ [yue]
 • 髏 تلفظ [zh]
 • 戍 تلفظ [yue]
 • 芟除 تلفظ 芟除 [yue]
 • 挨近 تلفظ 挨近 [zh]
 • 剜 تلفظ [yue]
 • 卯 تلفظ [ja]
 • 糠粃 تلفظ 糠粃 [yue]
 • 髑髏地 تلفظ 髑髏地 [yue]
 • 虼 تلفظ [yue]
 • 鸇 تلفظ [zh]
 • 牝牡 تلفظ 牝牡 [yue]
 • 號咷 تلفظ 號咷 [yue]
 • 罪衍 تلفظ 罪衍 [yue]
 • 枳 تلفظ [yue]
 • 糴糧 تلفظ 糴糧 [yue]
 • 啣著 تلفظ 啣著 [yue]
 • 嗉子 تلفظ 嗉子 [yue]
 • 懷搋 تلفظ 懷搋 [yue]
 • 杠頭 تلفظ 杠頭 [wuu]
 • 椽 تلفظ [yue]
 • 挓 تلفظ [yue]
 • 牛犢 تلفظ 牛犢 [yue]
 • 薙 تلفظ [yue]
 • 僭 تلفظ [yue]
 • 嗣 تلفظ [yue]
 • 玎璫 تلفظ 玎璫 [yue]
 • 咷 تلفظ [yue]
 • 麻瓤 تلفظ 麻瓤 [yue]
 • 墁上 تلفظ 墁上 [yue]
 • 噎死 تلفظ 噎死 [yue]
 • 戛 تلفظ [yue]
 • 杈子 تلفظ 杈子 [yue]
 • 晌 تلفظ [yue]
 • 碌碡 تلفظ 碌碡 [yue]
 • 攙 تلفظ [yue]
 • 車輦 تلفظ 車輦 [yue]
 • 枳棘 تلفظ 枳棘 [yue]
 • 嗉 تلفظ [yue]
 • 糴 تلفظ [yue]
 • 叼 تلفظ [yue]
 • 妝奩 تلفظ 妝奩 [yue]