دسته‌بندی:

تصديق 牀 تلفظ ها

  • 床 تلفظ [ja]
  • 牀 تلفظ [yue]