دسته‌بندی:

数词

تصديق 数词 تلفظ ها

  • 一 تلفظ [yue]
  • 六 تلفظ [zh]
  • 三 تلفظ [zh]
  • 四 تلفظ [zh]
  • 五 تلفظ [zh]
  • 七 تلفظ [ja]