دسته‌بندی:

撥弄

تصديق 撥弄 تلفظ ها

  • 撚 تلفظ
    [yue]