دسته‌بندی:

彩虹顏色

تصديق 彩虹顏色 تلفظ ها

 • 白 تلفظ
  [ja]
 • 赤 تلفظ
  [ja]
 • 青 تلفظ
  [ja]
 • 紫 تلفظ
  [ja]
 • 橙 تلفظ
  [yue]
 • 黃 تلفظ
  [yue]
 • 藍 تلفظ
  [yue]
 • 綠 تلفظ
  [yue]