دسته‌بندی:

客語天文地理

تصديق 客語天文地理 تلفظ ها

 • 沙 تلفظ [zh]
 • 光 تلفظ [ja]
 • 星 تلفظ [ja]
 • 天空 تلفظ 天空 [zh]
 • 火山 تلفظ 火山 [ja]
 • 日头 تلفظ 日头 [wuu]
 • 冰 تلفظ [zh]
 • 泥土 تلفظ 泥土 [zh]
 • 气 تلفظ [zh]
 • 云 تلفظ [wuu]
 • 月光 تلفظ 月光 [ja]
 • 泥沙 تلفظ 泥沙 [wuu]
 • 风 تلفظ [zh]
 • 山林 تلفظ 山林 [hak]
 • 大水 تلفظ 大水 [ja]
 • 半天 تلفظ 半天 [zh]
 • 天弓 تلفظ 天弓 [ja]
 • 天地 تلفظ 天地 [zh]
 • 南风 تلفظ 南风 [zh]
 • 冈 تلفظ [zh]
 • 山窝 تلفظ 山窝 [hak]
 • 白泥 تلفظ 白泥 [hak]
 • 泥竉 تلفظ 泥竉 [hak]
 • 红泥 تلفظ 红泥 [hak]
 • 雷公 تلفظ 雷公 [hak]
 • 岭岗 تلفظ 岭岗 [hak]
 • 白沙 تلفظ 白沙 [zh]
 • 火蛇 تلفظ 火蛇 [hak]
 • 大风 تلفظ 大风 [hak]
 • 露水 تلفظ 露水 [wuu]
 • 星宿 تلفظ 星宿 [hak]
 • 大山嶂 تلفظ 大山嶂 [hak]
 • 青影 تلفظ 青影 [hak]
 • 烂泥 تلفظ 烂泥 [hak]
 • 乌泥 تلفظ 乌泥 [hak]
 • 黄泥 تلفظ 黄泥 [hak]
 • 高冚 تلفظ 高冚 [hak]
 • 山岭 تلفظ 山岭 [hak]
 • 山坳 تلفظ 山坳 [hak]
 • 泥浆 تلفظ 泥浆 [hak]
 • 咸泥 تلفظ 咸泥 [hak]
 • 泥尘 تلفظ 泥尘 [hak]
 • 輋岭 تلفظ 輋岭 [hak]
 • ضبط تلفظ 松泥 松泥 [hak] در انتظار تلفظ