دسته‌بندی:

古同「本」

تصديق 古同「本」 تلفظ ها

  • 本 تلفظ
    [zh]