دسته‌بندی:

五行

تصديق 五行 تلفظ ها

  • 水 تلفظ [zh]
  • 木 تلفظ [zh]
  • 火 تلفظ [zh]
  • 土 تلفظ [zh]
  • 相生相剋 تلفظ 相生相剋 [zh]