دسته‌بندی:

両生類

تصديق 両生類 تلفظ ها

  • 青蛙 تلفظ 青蛙 [yue]