دسته‌بندی:

ニッポン (Nippon)

تصديق ニッポン (Nippon) تلفظ ها