دسته‌بندی:

せき

تصديق せき تلفظ ها

 • 石 تلفظ [ja]
 • 席 تلفظ [ja]
 • 尺 تلفظ [ja]
 • 隻 تلفظ [yue]
 • 勺 تلفظ [ja]
 • 責 تلفظ [ja]
 • 齣 تلفظ [zh]
 • 積 تلفظ [ja]
 • 堰 تلفظ [ja]
 • 寂 تلفظ [ja]
 • 関 تلفظ [ja]
 • 籍 تلفظ [ja]