دسته‌بندی:

เลข

تصديق เลข تلفظ ها

  • 1 تلفظ 1 [cs]
  • 2 تلفظ 2 [fr]