دسته‌بندی:

زبان/Language

تصديق زبان/Language تلفظ ها

 • کیمبوندو تلفظ کیمبوندو [fa]
 • لاکوتا تلفظ لاکوتا [fa]
 • لوگزامبورگی تلفظ لوگزامبورگی [fa]
 • مسکلیروو-چیریکاوا تلفظ مسکلیروو-چیریکاوا [fa]
 • موهیلی تلفظ موهیلی [fa]
 • آلمانی سوييسی تلفظ آلمانی سوييسی [fa]
 • جاوه ای تلفظ جاوه ای [fa]
 • ساردينی تلفظ ساردينی [fa]
 • فیجیایی تلفظ فیجیایی [fa]
 • كريو تلفظ كريو [fa]
 • کچوا تلفظ کچوا [fa]
 • گاسی تلفظ گاسی [fa]
 • لرى تلفظ لرى [fa]
 • مينفرانكيش تلفظ مينفرانكيش [fa]
 • ناکسی تلفظ ناکسی [fa]
 • هررو تلفظ هررو [fa]
 • يو كانتونيايی تلفظ يو كانتونيايی [fa]
 • ایوایجا تلفظ ایوایجا [fa]
 • رُمی تلفظ رُمی [fa]
 • سیلتی تلفظ سیلتی [fa]
 • فرانكو پرووانسال تلفظ فرانكو پرووانسال [fa]
 • قرقیزستانی تلفظ قرقیزستانی [fa]
 • كيكويو تلفظ كيكويو [fa]
 • کلینگون تلفظ کلینگون [fa]
 • لاتگالی تلفظ لاتگالی [fa]
 • لونگاندا تلفظ لونگاندا [fa]
 • ناهواتی تلفظ ناهواتی [fa]
 • آمهاریک تلفظ آمهاریک [fa]
 • اوساجی تلفظ اوساجی [fa]
 • بوروشاسکی تلفظ بوروشاسکی [fa]
 • سواتی تلفظ سواتی [fa]
 • كوانياما تلفظ كوانياما [fa]
 • كينيارواندا تلفظ كينيارواندا [fa]
 • مكشا تلفظ مكشا [fa]
 • ضبط تلفظ آربرش آربرش [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ انگازیجایی انگازیجایی [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ آروانایان آروانایان [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ آلگونکویانی آلگونکویانی [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ اينوپياك اينوپياك [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ اينوكتيتوت اينوكتيتوت [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ آبازا آبازا [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ اوندو اوندو [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ کیپ وردان کریول کیپ وردان کریول [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ اندبل شمالی اندبل شمالی [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ اوجيب وا اوجيب وا [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ آديگان آديگان [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ اراپهو اراپهو [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ اندزوانی اندزوانی [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ پلاودیتش پلاودیتش [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ آمازیغی مرکزی آمازیغی مرکزی [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ بوجکوری بوجکوری [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ آلئوت آلئوت [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ اندونگا اندونگا [fa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ايلوكو ايلوكو [fa] در انتظار تلفظ