دسته‌بندی:

քաղաք

تصديق քաղաք تلفظ ها

 • Երևան تلفظ Երևան [hy]
 • Արարատ تلفظ Արարատ [hy]
 • Վանաձոր تلفظ Վանաձոր [hy]
 • Շուշի تلفظ Շուշի [hy]
 • Գյումրի تلفظ Գյումրի [hy]
 • Նոր Հաճն تلفظ Նոր Հաճն [hy]
 • Թալին تلفظ Թալին [hy]
 • Մասիս تلفظ Մասիս [hy]
 • Դիլիջան تلفظ Դիլիջան [hy]
 • Վարդենիս تلفظ Վարդենիս [hy]
 • Վայք تلفظ Վայք [hy]
 • Թումանյան تلفظ Թումանյան [hy]
 • Ջերմուկ تلفظ Ջերմուկ [hy]
 • Ճամբարակ تلفظ Ճամբարակ [hy]
 • Մարալիկ تلفظ Մարալիկ [hy]
 • Արմավիր تلفظ Արմավիր [hy]
 • Աշտարակ تلفظ Աշտարակ [hy]
 • Ստեփանակերտ تلفظ Ստեփանակերտ [hy]
 • սպիտակ تلفظ սպիտակ [hy]
 • Մեղրի تلفظ Մեղրի [hy]
 • Հրազդան تلفظ Հրազդան [hy]
 • Քաջարան تلفظ Քաջարան [hy]
 • Տաշիր تلفظ Տաշիր [hy]
 • Էջմիածին تلفظ Էջմիածին [hy]
 • Մեծամոր تلفظ Մեծամոր [hy]
 • Կապան تلفظ Կապան [hy]
 • Եղեգնաձոր تلفظ Եղեգնաձոր [hy]
 • Ծաղկաձոր تلفظ Ծաղկաձոր [hy]
 • Վեդի تلفظ Վեդի [hy]
 • ضبط تلفظ Ագարակ Ագարակ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Աբովյան Աբովյան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ալավերդի Ալավերդի [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ախթալա Ախթալա [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Այրում Այրում [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ապարան Ապարան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ստեփանավան Ստեփանավան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Արթիկ Արթիկ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Արտաշատ Արտաշատ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Սիսիան Սիսիան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Սիդար-Ռափիդս Սիդար-Ռափիդս [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Սևան Սևան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ռիգա Ռիգա [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Բերդ Բերդ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Չարենցավան Չարենցավան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Բյուրեղավան Բյուրեղավան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Շամլուղ Շամլուղ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Գավառ Գավառ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Նոյեմբերյան Նոյեմբերյան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Գորիս Գորիս [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Դաստակերտ Դաստակերտ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մարտունի Մարտունի [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Եղվարդ Եղվարդ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Իջևան Իջևան [hy] در انتظار تلفظ