دسته‌بندی:

тереклер

تصديق тереклер تلفظ ها

 • бик تلفظ бик [ba]
 • тал تلفظ тал [ru]
 • Терек تلفظ Терек [ru]
 • айва تلفظ айва [ru]
 • ерик تلفظ ерик [ru]
 • армыт تلفظ армыт [nog]
 • кымызлык تلفظ кымызлык [nog]
 • тыт تلفظ тыт [nog]
 • шие تلفظ шие [nog]
 • элмен تلفظ элмен [nog]
 • ябыскан تلفظ ябыскан [nog]
 • бадам تلفظ бадам [nog]
 • эмен تلفظ эмен [nog]
 • таллык تلفظ таллык [tt]
 • тограк تلفظ тограк [nog]
 • карагаш تلفظ карагаш [nog]
 • семсер تلفظ семсер [kk]
 • актерек تلفظ актерек [nog]
 • шылма تلفظ шылма [nog]
 • шыршы تلفظ шыршы [nog]
 • карлыган تلفظ карлыган [tt]
 • тобылгак (селпи) تلفظ тобылгак (селпи) [nog]
 • кайын تلفظ кайын [nog]
 • куьрт تلفظ куьрт [nog]
 • кандым تلفظ кандым [nog]
 • артыз (артыш) تلفظ артыз (артыш) [nog]
 • юзим تلفظ юзим [nog]
 • карагай (шам) تلفظ карагай (шам) [nog]
 • курма (хурма) تلفظ курма (хурма) [nog]
 • тал баз تلفظ тал баз [nog]
 • йоьке تلفظ йоьке [nog]
 • ضبط تلفظ аьлбели аьлбели [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ имит имит [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ сенкеш сенкеш [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ явез явез [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ кебрик (кеврик) кебрик (кеврик) [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ куьйревиш куьйревиш [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ соьгит соьгит [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ шабдал шабдал [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ баланъкы баланъкы [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ кертпе кертпе [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ куьреге куьреге [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ шарын (шынар) шарын (шынар) [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ эскемшек эскемшек [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ коз коз [kv | nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ шетлевик шетлевик [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ эшкитал эшкитал [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ бысак бысак [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ канине канине [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ коьген коьген [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ кансуьер кансуьер [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ коькем коькем [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ наралма наралма [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ юзим борла юзим борла [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ зейтун зейтун [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ коькшетал коькшетал [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ юзим солкым юзим солкым [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ аруры (арыры) аруры (арыры) [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ийдешир ийдешир [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ кубытал кубытал [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ сеник сеник [nog] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ынжир ынжир [nog] در انتظار تلفظ