دسته‌بندی:

прилагательный

تصديق прилагательный تلفظ ها