دسته‌بندی:

прилагательное

تصديق прилагательное تلفظ ها