دسته‌بندی:

приголосні

تصديق приголосні تلفظ ها

  • ж تلفظ ж [ru]
  • щ تلفظ щ [ru]
  • ю تلفظ ю [ru]
  • ц تلفظ ц [ru]
  • с تلفظ с [ru]
  • х تلفظ х [ru]
  • ч تلفظ ч [ru]
  • Ф تلفظ Ф [uk]