دسته‌بندی:

одушевлённое

تصديق одушевлённое تلفظ ها