دسته‌بندی:

не воспринимаю на слух

تصديق не воспринимаю на слух تلفظ ها