دسته‌بندی:

красный

تصديق красный تلفظ ها

  • гӧрд تلفظ гӧрд [kv]
  • цIен تلفظ цIен [ce]
  • ضبط تلفظ аҟапшь аҟапшь [ab] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ а́ҟаҧшь а́ҟаҧшь [ab] در انتظار تلفظ