دسته‌بندی:

единственное число

تصديق единственное число تلفظ ها