دسته‌بندی:

öar i Sverige

تصديق öar i Sverige تلفظ ها

 • Tjörn تلفظ Tjörn [sv]
 • Gotland تلفظ Gotland [sv]
 • Hisingen تلفظ Hisingen [sv]
 • Orust تلفظ Orust [sv]
 • Fårö تلفظ Fårö [sv]
 • Öland تلفظ Öland [sv]
 • Torsö تلفظ Torsö [sv]
 • Ekerön och Munsö تلفظ Ekerön och Munsö [sv]
 • Ammerön تلفظ Ammerön [sv]
 • Värmdö تلفظ Värmdö [sv]
 • Rödkallen تلفظ Rödkallen [sv]
 • Kållandsö تلفظ Kållandsö [sv]
 • Gräsö تلفظ Gräsö [sv]
 • Färingsö تلفظ Färingsö [sv]
 • Alnön تلفظ Alnön [sv]
 • Ingarölandet تلفظ Ingarölandet [sv]
 • Pitholmen تلفظ Pitholmen [sv]
 • Väddö och Björkö تلفظ Väddö och Björkö [sv]
 • Ljusterö تلفظ Ljusterö [sv]
 • Tosterön - Aspö تلفظ Tosterön - Aspö [sv]
 • Selaön تلفظ Selaön [sv]
 • Hertsön تلفظ Hertsön [sv]
 • ضبط تلفظ Junkön Junkön [sv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nämdö Nämdö [sv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Singö Singö [sv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Fjärdlång Fjärdlång [sv] در انتظار تلفظ