دسته‌بندی:

(slang) ciota

تصديق (slang) ciota تلفظ ها

  • gej تلفظ
    gej [pl]