تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

  • ضبط تلفظ Elina Svitolina Elina Svitolina [tennis player]
  • ضبط تلفظ їбати/jibatı їбати/jibatı [vulgar, profanity, swearing, jibaty, yibaty]
  • ضبط تلفظ хуй/chuj хуй/chuj [vulgar, profanity, swearing, матюки, huj, chuj, khuy]
  • ضبط تلفظ пиздатий/pızdatıj пиздатий/pızdatıj [vulgar, profanity, swearing, матюки, pyzdatyj, pyzdatyi]
  • ضبط تلفظ пизда/pızda пизда/pızda [profanity, vulgar, swearing, pyzda, матюки]
  • ضبط تلفظ лісіа лісіа
  • ضبط تلفظ Аба Аба
  • ضبط تلفظ бенасі бенасі