تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

  • ضبط تلفظ статний статний
  • [kalbos dalis: dalyvis m.: nvkm., 香港時事, 香港時事局勢2019, kalbos dalis: skaitvardis k.: kiekinis, kemio, က, Burmese language, 中國共產黨網絡宣傳系統]
  • [сущeствитeльноe, noun, ships, човни і кораблі]
  • [Ukrainian footballer]