تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ سۈلەيسۈن سۈلەيسۈن
 • ضبط تلفظ توشقانسىمان سۈلەيسۈن توشقانسىمان سۈلەيسۈن
 • ضبط تلفظ Ürümqi Ürümqi [Cities - China]
 • ضبط تلفظ تخت تخت [noun]
 • ضبط تلفظ 无所谓 无所谓
 • ضبط تلفظ چېچەنسوي چېچەنسوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چىغرى چىغرى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چوڭيۈز چوڭيۈز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چوڭئالپ چوڭئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چوڭتوي چوڭتوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چاققانئوغۇز چاققانئوغۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چاققانتۈرك چاققانتۈرك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چاقماقئوغۇز چاقماقئوغۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چاققانتاي چاققانتاي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چاغكار چاغكار [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چارۇق چارۇق [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىمەنتۈرك تىمەنتۈرك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چاققانقان چاققانقان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىلەكبەرگەن تىلەكبەرگەن [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تۈنيابغۇقاغان تۈنيابغۇقاغان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىكئالپ تىكئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانسۇنئەر جانسۇنئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانتۈرك جانتۈرك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانتۆرە جانتۆرە [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانبولدى جانبولدى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانئەر جانئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىنچ تىنچ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىمەنتاي تىمەنتاي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىمەن تىمەن [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىمەنخان تىمەنخان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىمەنئوغۇل تىمەنئوغۇل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چەۋىكئەل چەۋىكئەل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چەۋۈك چەۋۈك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چەلىكتاش چەلىكتاش [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چەلەبى چەلەبى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چەلىملىك چەلىملىك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چەتىنسوي چەتىنسوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ چەتىنئەل چەتىنئەل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جەرەنبۇلاق جەرەنبۇلاق [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانيۇلتۇز جانيۇلتۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانىئىش جانىئىش [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانقىلىچ جانقىلىچ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جىقئاي جىقئاي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانقۇت جانقۇت [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانسۇ جانسۇ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانسال جانسال [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ جانئالپ جانئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىمەنئوغۇز تىمەنئوغۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىلەكجان تىلەكجان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ضبط تلفظ تىكچام تىكچام [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ پار كەلمەك پار كەلمەك [متفرقه]
 • ضبط تلفظ پاختەك تۈكى پاختەك تۈكى [متفرقه]
 • ضبط تلفظ زامانىۋى قۇدۇق سىناش تەھلىلى زامانىۋى قۇدۇق سىناش تەھلىلى [متفرقه]
 • ضبط تلفظ زامان ۋە ماكاندىن خالىيلىق زامان ۋە ماكاندىن خالىيلىق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىرىنچى ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمى بىرىنچى ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمى [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر ياقىدىن باش چىقارماق بىر ياقىدىن باش چىقارماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر ياستۇققا باش قويماق بىر ياستۇققا باش قويماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىرى ئۇنى، بىرى بۇنى دېمەك بىرى ئۇنى، بىرى بۇنى دېمەك [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق بىر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر ئىشتاننى ئارتۇق يىرتقان بىر ئىشتاننى ئارتۇق يىرتقان [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر نېنى ئىككى بولماسلىق بىر نېنى ئىككى بولماسلىق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر نان تاپسا تەڭ يەيدىغان بىر نان تاپسا تەڭ يەيدىغان [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر گۈل ئېچىلماق بىلەن باھار بولماس بىر گۈل ئېچىلماق بىلەن باھار بولماس [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر كۈن بولمىسا، بىر كۈن بىر كۈن بولمىسا، بىر كۈن [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر كۆزى قان، بىر كۆزى ياش بىر كۆزى قان، بىر كۆزى ياش [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر قولىنى ئون قىلالماسلىق بىر قولىنى ئون قىلالماسلىق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر قوشۇق قېنىنى تىلىمەك بىر قوشۇق قېنىنى تىلىمەك [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر قوشۇق قېنىدىن كەچمەك بىر قوشۇق قېنىدىن كەچمەك [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر قوشۇق سۇ بىلەن يۈتۈۋەتكۈدەك بىر قوشۇق سۇ بىلەن يۈتۈۋەتكۈدەك [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر قارلىغاچ كەلمەك بىلەن باھار بولماس بىر قارلىغاچ كەلمەك بىلەن باھار بولماس [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر داچەننىڭ ئۈستىدە تىك تۇرماق بىر داچەننىڭ ئۈستىدە تىك تۇرماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر چالمىدا ئىككى پاختەك سوقماق بىر چالمىدا ئىككى پاختەك سوقماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر چاپىنى ئىككى بولماسلىق بىر چاپىنى ئىككى بولماسلىق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر جان، بىر تەن بولماق بىر جان، بىر تەن بولماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر تىيىننىڭ تۆشۈكىدىن مىڭ ئۆتمەك بىر تىيىننىڭ تۆشۈكىدىن مىڭ ئۆتمەك [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولماق بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر تەكىيگە باش قويماق بىر تەكىيگە باش قويماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر تەن، بىر جان بىر تەن، بىر جان [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر پۇتى گۆرگە ساڭگىلىماق بىر پۇتى گۆرگە ساڭگىلىماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر پەلەكتە ھەر خىل خەمەك بىر پەلەكتە ھەر خىل خەمەك [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر-بىرىنى يەپ كەتكۈدەك بولماق بىر-بىرىنى يەپ كەتكۈدەك بولماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر باشقا ئېلىپ چىقماق بىر باشقا ئېلىپ چىقماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىرەر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق بىرەر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىرەر ئىش بولۇپ قالسا بىرەر ئىش بولۇپ قالسا [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر ئەر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈم بىر ئەر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈم [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر باغدىن بىر تاغدىن بىر باغدىن بىر تاغدىن [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بىر ئات، بىر قامچا بىر ئات، بىر قامچا [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ئۆيۈمدە زاغرام يوق، ئېتىم مارجان بۈۋى ئۆيۈمدە زاغرام يوق، ئېتىم مارجان بۈۋى [متفرقه]