تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ అచ్చులు అచ్చులు
 • ضبط تلفظ వేంకటేశ్వర వేంకటేశ్వర
 • ضبط تلفظ పెండ్యాల హరికృష్ణ పెండ్యాల హరికృష్ణ
 • ضبط تلفظ సహాయం సహాయం
 • ضبط تلفظ పురాణ పురాణ [mythology]
 • ضبط تلفظ ఏకత్వం ఏకత్వం [singularity, unity]
 • ضبط تلفظ Janae Janae
 • ضبط تلفظ ఎనిమిది ఎనిమిది [Numbers]
 • ضبط تلفظ manasasancherare manasasancherare
 • ضبط تلفظ Nàa party ramani Nàa party ramani
 • ضبط تلفظ ఖరము ఖరము
 • ضبط تلفظ కోడెదూడ కోడెదూడ
 • ضبط تلفظ కానుగచెట్టు కానుగచెట్టు
 • ضبط تلفظ కలింగిరిపండు కలింగిరిపండు
 • ضبط تلفظ కలవము కలవము
 • ضبط تلفظ కర్కాటకము కర్కాటకము
 • ضبط تلفظ కర్కశము కర్కశము
 • ضبط تلفظ ఏవగింపు ఏవగింపు
 • ضبط تلفظ had had [verb, past tense, past tenses, noun, military, Animal]
 • ضبط تلفظ అంతఃప్రకృతి అంతఃప్రకృతి
 • ضبط تلفظ దిసెంబరు దిసెంబరు
 • ضبط تلفظ ఇంద్రధనుస్సు ఇంద్రధనుస్సు
 • ضبط تلفظ అంగుష్ఠము అంగుష్ఠము
 • ضبط تلفظ ఫ్లెమింగో ఫ్లెమింగో
 • ضبط تلفظ ఒప్పుకోలు ఒప్పుకోలు
 • ضبط تلفظ ఇవతల ఇవతల
 • ضبط تلفظ మార్చి మార్చి
 • ضبط تلفظ రహదారి రహదారి
 • ضبط تلفظ మెసలి మెసలి
 • ضبط تلفظ కల్యాణము కల్యాణము
 • ضبط تلفظ గవాక్షము గవాక్షము
 • ضبط تلفظ ఈతపండు ఈతపండు
 • ضبط تلفظ ఆలోచనాపరత్వము ఆలోచనాపరత్వము
 • ضبط تلفظ ఢామ్మను ఢామ్మను
 • ضبط تلفظ గాఢనిద్ర గాఢనిద్ర
 • ضبط تلفظ ఒడ్డాణము ఒడ్డాణము
 • ضبط تلفظ మనుమడు మనుమడు
 • ضبط تلفظ ఎకాలవ్యనగర్ ఎకాలవ్యనగర్
 • ضبط تلفظ అగ్రగణ్యుడు అగ్రగణ్యుడు
 • ضبط تلفظ గులాబి గులాబి
 • ضبط تلفظ వసంతము వసంతము
 • ضبط تلفظ ఝంఝ ఝంఝ
 • ضبط تلفظ చాకలి చాకలి
 • ضبط تلفظ శరము శరము
 • ضبط تلفظ జాబిలి జాబిలి
 • ضبط تلفظ అంగణం అంగణం
 • ضبط تلفظ బంతిపూలు బంతిపూలు
 • ضبط تلفظ ఖాయము ఖాయము
 • ضبط تلفظ కడలి కడలి
 • ضبط تلفظ ఓర్పు ఓర్పు

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ సాన్యా మీర్జా సాన్యా మీర్జా [متفرقه]
 • ضبط تلفظ kartarpur kartarpur [متفرقه]
 • ضبط تلفظ సంగీతం సంగీతం [متفرقه]
 • ضبط تلفظ నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు [متفرقه]