تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ சௌமியா சுவாமிநாதன் சௌமியா சுவாமிநாதன்
 • ضبط تلفظ புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • ضبط تلفظ தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • ضبط تلفظ Narumpunatacami Narumpunatacami
 • ضبط تلفظ தை செங் தை செங்
 • ضبط تلفظ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ
 • ضبط تلفظ ரூபி ரூபி
 • ضبط تلفظ அடாடர்க் அடாடர்க்
 • ضبط تلفظ கொசோவோ கொசோவோ
 • ضبط تلفظ ஈராக்கு ஈராக்கு
 • ضبط تلفظ பல்காரியா பல்காரியா
 • ضبط تلفظ அவ்வுரை அவ்வுரை
 • ضبط تلفظ என்று என்று
 • ضبط تلفظ கபா கபா
 • ضبط تلفظ இது இது
 • ضبط تلفظ முன் முன்
 • ضبط تلفظ துருக்கியர்களின் துருக்கியர்களின்
 • ضبط تلفظ துருக்கிய துருக்கிய
 • ضبط تلفظ பொசுனியர் பொசுனியர்
 • ضبط تلفظ செர்பியர் செர்பியர்
 • ضبط تلفظ ரோமானி ரோமானி
 • ضبط تلفظ துருக்கியர் துருக்கியர்
 • ضبط تلفظ இவர்களுடன் இவர்களுடன்
 • ضبط تلفظ மக்கெதோனியா மக்கெதோனியா
 • ضبط تلفظ பாறு பாறு
 • ضبط تلفظ Thuraissigiam Thuraissigiam
 • ضبط تلفظ janayath janayath
 • ضبط تلفظ பழங்கள் பழங்கள்
 • ضبط تلفظ புதியதுக்கு புதியதுக்கு
 • ضبط تلفظ நல்வரவு நல்வரவு
 • ضبط تلفظ செல்வந்தனும் செல்வந்தனும்
 • ضبط تلفظ அதே அதே
 • ضبط تلفظ அன்பும் அன்பும்
 • ضبط تلفظ கிராமத்தில் கிராமத்தில்
 • ضبط تلفظ தலைவலி தலைவலி
 • ضبط تلفظ பேருந்து பேருந்து
 • ضبط تلفظ மேஜை மேஜை
 • ضبط تلفظ பட்டாம்பூச்சி பட்டாம்பூச்சி
 • ضبط تلفظ கையுறை கையுறை
 • ضبط تلفظ நொடி நொடி
 • ضبط تلفظ டிசம்பர் டிசம்பர்
 • ضبط تلفظ அக்டோபர் அக்டோபர்
 • ضبط تلفظ ஆகஸ்டு ஆகஸ்டு
 • ضبط تلفظ மார்ச் மார்ச்
 • ضبط تلفظ அத்தை அத்தை
 • ضبط تلفظ சிகப்பு சிகப்பு
 • ضبط تلفظ பீஸ்ஸா பீஸ்ஸா
 • ضبط تلفظ ரொட்டி ரொட்டி
 • ضبط تلفظ உண்டு உண்டு
 • ضبط تلفظ வெண்ணை வெண்ணை