تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ சாக் சாக்
 • ضبط تلفظ migavum nandri migavum nandri
 • ضبط تلفظ Maruth Maruth
 • ضبط تلفظ வெண்மை வெண்மை
 • ضبط تلفظ kajan kajan
 • ضبط تلفظ தோசைக்காய் தோசைக்காய்
 • ضبط تلفظ முருகல் முருகல்
 • ضبط تلفظ tamil tamil [languages, noun]
 • ضبط تلفظ கோஸ்ட்டா ரிக்கா கோஸ்ட்டா ரிக்கா
 • ضبط تلفظ செர்பியா செர்பியா
 • ضبط تلفظ வார்த்தைகள் வார்த்தைகள்
 • ضبط تلفظ நவீன நவீன
 • ضبط تلفظ நிர்மாணிக்கப்பட்ட நிர்மாணிக்கப்பட்ட
 • ضبط تلفظ அடாடர்க் அடாடர்க்
 • ضبط تلفظ கமால் கமால்
 • ضبط تلفظ கடன் கடன்
 • ضبط تلفظ செய்யப்பட்டது செய்யப்பட்டது
 • ضبط تلفظ கொசோவோ கொசோவோ
 • ضبط تلفظ உருமேனியா உருமேனியா
 • ضبط تلفظ சிரியா சிரியா
 • ضبط تلفظ அசர்பைஜான் அசர்பைஜான்
 • ضبط تلفظ உசுபெக்கிசுத்தான் உசுபெக்கிசுத்தான்
 • ضبط تلفظ பெல்ஜியம் பெல்ஜியம்
 • ضبط تلفظ சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து
 • ضبط تلفظ இத்தாலி இத்தாலி
 • ضبط تلفظ ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா
 • ضبط تلفظ நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து
 • ضبط تلفظ பிரான்சு பிரான்சு
 • ضبط تلفظ ஜெர்மனி ஜெர்மனி
 • ضبط تلفظ ஈராக்கு ஈராக்கு
 • ضبط تلفظ சைப்பிரசு சைப்பிரசு
 • ضبط تلفظ பல்காரியா பல்காரியா
 • ضبط تلفظ துருக்கி துருக்கி
 • ضبط تلفظ அவ்வுரை அவ்வுரை
 • ضبط تلفظ என்று என்று
 • ضبط تلفظ கபா கபா
 • ضبط تلفظ இது இது
 • ضبط تلفظ முன் முன்
 • ضبط تلفظ துருக்கியர்களின் துருக்கியர்களின்
 • ضبط تلفظ துருக்கிய துருக்கிய
 • ضبط تلفظ பொசுனியர் பொசுனியர்
 • ضبط تلفظ செர்பியர் செர்பியர்
 • ضبط تلفظ ரோமானி ரோமானி
 • ضبط تلفظ துருக்கியர் துருக்கியர்
 • ضبط تلفظ இவர்களுடன் இவர்களுடன்
 • ضبط تلفظ மக்கெதோனியா மக்கெதோனியா
 • ضبط تلفظ பாறு பாறு
 • ضبط تلفظ Thuraissigiam Thuraissigiam
 • ضبط تلفظ janayath janayath
 • ضبط تلفظ பழங்கள் பழங்கள்