تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Soro Soro [geografia fisica, surname]
 • ضبط تلفظ por nos kombersá? por nos kombersá?
 • ضبط تلفظ como te llamas como te llamas [comun, como, te, llamas]
 • ضبط تلفظ sùitwèst sùitwèst
 • ضبط تلفظ pecaias pecaias
 • ضبط تلفظ suegra suegra [familia, pariente, parientes]
 • ضبط تلفظ Santo Tomé i Príncipe Santo Tomé i Príncipe
 • ضبط تلفظ restorant restorant
 • ضبط تلفظ proverbio proverbio [sostantivo]
 • ضبط تلفظ kreensia kreensia
 • ضبط تلفظ kòmpas kòmpas
 • ضبط تلفظ kompas kompas
 • ضبط تلفظ Diccionario Diccionario
 • ضبط تلفظ dikshonarionan dikshonarionan
 • ضبط تلفظ dikshonario dikshonario
 • ضبط تلفظ Beibel Beibel
 • ضبط تلفظ ateista ateista [philosophe, noun, rzeczownik, ateizm, Bóg, odrzucać, nie wierzyć, Challange, istnienie, nieistnienie]
 • ضبط تلفظ otro otro
 • ضبط تلفظ otro aña otro aña
 • ضبط تلفظ aña pasa aña pasa
 • ضبط تلفظ amigu amigu [noun & adjective]
 • ضبط تلفظ aburimentu aburimentu
 • ضبط تلفظ abundantemente abundantemente
 • ضبط تلفظ abruptamente abruptamente [adverbs]
 • ضبط تلفظ abreviashon abreviashon
 • ضبط تلفظ abominabelmente abominabelmente
 • ضبط تلفظ abolushon abolushon
 • ضبط تلفظ ablif ablif
 • ضبط تلفظ aberashon aberashon
 • ضبط تلفظ dividi dividi
 • ضبط تلفظ òf òf
 • ضبط تلفظ y y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt, pronoun]
 • ضبط تلفظ wowo wowo
 • ضبط تلفظ wiel wiel
 • ضبط تلفظ webu webu
 • ضبط تلفظ volkániko volkániko
 • ضبط تلفظ tratado tratado [sustantivo]
 • ضبط تلفظ tempo tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names, German brand name, música]
 • ضبط تلفظ te'oro te'oro
 • ضبط تلفظ te mayan te mayan
 • ضبط تلفظ tantu tantu
 • ضبط تلفظ taha taha [erkek isimleri, names, surname]
 • ضبط تلفظ Sürnam Sürnam
 • ضبط تلفظ swa swa [ácido, noun, beer]
 • ضبط تلفظ Strea Strea [nom, witch]
 • ضبط تلفظ stat stat [medical, urgent, diminutive, statistics, noun, physics term, unit, radioactivity, obsolete]
 • ضبط تلفظ Spaña Spaña
 • ضبط تلفظ sombré sombré
 • ضبط تلفظ siglo siglo [siglo, pres.indicativo di siglare]
 • ضبط تلفظ shen shen [games, spirit, League of Legends, lol, gaming]