تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ 0 0 [Number, nought, zero, ought, nulle]
 • ضبط تلفظ bauka bauka
 • ضبط تلفظ yoga yoga [yoga, English, Sanskrit, Indian origin, Indic]
 • ضبط تلفظ Charanpreet Charanpreet [name]
 • ضبط تلفظ Astrana Astrana [brand name, company name, brand, company]
 • ضبط تلفظ ਦਿਲਰੂਬਾ ਦਿਲਰੂਬਾ
 • ضبط تلفظ بھنگڑ بھنگڑ
 • ضبط تلفظ 'ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੋਹਰਾ 'ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੋਹਰਾ
 • ضبط تلفظ ਥਿੰਦ ਥਿੰਦ [name, historical]
 • ضبط تلفظ ਕਡ਼੍ਹੀ ਕਡ਼੍ਹੀ [curry]
 • ضبط تلفظ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਰੂਪੀ ਕੌਰ [poet]
 • ضبط تلفظ swimming swimming
 • ضبط تلفظ Jhabal Kalan Jhabal Kalan
 • ضبط تلفظ مُوڑَ مُوڑَ [turn]
 • ضبط تلفظ Ujjal Dosanjh Ujjal Dosanjh
 • ضبط تلفظ ہرو ہرو [haro]
 • ضبط تلفظ سيالكوٹ‬ سيالكوٹ‬
 • ضبط تلفظ شُورْکُوٹ شُورْکُوٹ [Šūrkuṭ]
 • ضبط تلفظ ਵੀਨੂਸੌਰ ਵੀਨੂਸੌਰ
 • ضبط تلفظ ਬਲਬਾਸੌਰ ਬਲਬਾਸੌਰ
 • ضبط تلفظ ਸਕੁਏਰਟਲ ਸਕੁਏਰਟਲ
 • ضبط تلفظ ਆਮੋਜ਼ਿਸ਼ ਆਮੋਜ਼ਿਸ਼
 • ضبط تلفظ شاہد خاقان عباسی شاہد خاقان عباسی [proper name]
 • ضبط تلفظ ਕੇਪ ਵਰਦ ਕੇਪ ਵਰਦ
 • ضبط تلفظ ਲਿਨੋਵੋ ਲਿਨੋਵੋ
 • ضبط تلفظ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ [ਤਕਨੀਕੀ]
 • ضبط تلفظ ਅੜੀਸ਼ ਅੜੀਸ਼ [Arish, आरिश, ارش]
 • ضبط تلفظ فضل الرحمٰن فضل الرحمٰن
 • ضبط تلفظ مولانا فضل الرحمٰن مولانا فضل الرحمٰن [proper names]
 • ضبط تلفظ ਗੋਮੇਸ਼ੀ ਗੋਮੇਸ਼ੀ
 • ضبط تلفظ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ
 • ضبط تلفظ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ
 • ضبط تلفظ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ
 • ضبط تلفظ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ
 • ضبط تلفظ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
 • ضبط تلفظ ਹਰਕਤਾਂ ਹਰਕਤਾਂ
 • ضبط تلفظ ਸਕੋਗੇ ਸਕੋਗੇ
 • ضبط تلفظ ਚਿਹਰਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ
 • ضبط تلفظ ਕਸ ਦੇਣਾ ਕਸ ਦੇਣਾ
 • ضبط تلفظ ਤਣ ਦੇਣਾ ਤਣ ਦੇਣਾ
 • ضبط تلفظ ਬਿਜਲੀ-ਵਾਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਜਲੀ-ਵਾਹਕ ਸ਼ਕਤੀ
 • ضبط تلفظ ਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ
 • ضبط تلفظ ਤਣਾਉ ਤਣਾਉ
 • ضبط تلفظ ਭਾਣਜਾ ਭਾਣਜਾ
 • ضبط تلفظ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ
 • ضبط تلفظ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
 • ضبط تلفظ ਕਹਿਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ
 • ضبط تلفظ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੈਂ
 • ضبط تلفظ ਅਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪਨੂੰ
 • ضبط تلفظ ਹਟੇਗਾ ਹਟੇਗਾ

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Battle of Muktsar Battle of Muktsar [لقب]
 • ضبط تلفظ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 [خوردن و آشامیدن]
 • ضبط تلفظ 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 [خوردن و آشامیدن]
 • ضبط تلفظ 주유소까지 쭉 가세요 주유소까지 쭉 가세요 [خوردن و آشامیدن]
 • ضبط تلفظ 왼편에 표지판이 보일 거에요. 왼편에 표지판이 보일 거에요. [خوردن و آشامیدن]
 • ضبط تلفظ 돌아서세요. 돌아서세요. [خوردن و آشامیدن]
 • ضبط تلفظ 샅샅이 뒤져 보세요. 샅샅이 뒤져 보세요. [خوردن و آشامیدن]
 • ضبط تلفظ 다리 밑으로 가세요. 다리 밑으로 가세요. [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 내릴 역을 지나쳤어요. 내릴 역을 지나쳤어요. [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ ..보다 더 멀리 가지 마세요. ..보다 더 멀리 가지 마세요. [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 오른쪽 차선에 계세요. 오른쪽 차선에 계세요. [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 오른쪽 차선으로 계속 가세요. 오른쪽 차선으로 계속 가세요. [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 1번 출구로 가세요. 1번 출구로 가세요. [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 고속도로에서 남쪽으로 가세요 고속도로에서 남쪽으로 가세요 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 큰 도로에서 동쪽으로 가세요 큰 도로에서 동쪽으로 가세요 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 서쪽 방향 고속도로로 가세요 서쪽 방향 고속도로로 가세요 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 로터리 세 번째 출구로 가세요 로터리 세 번째 출구로 가세요 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 사거리에서 사거리에서 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 1층에서 1층에서 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ ..의 뒤쪽으로... ..의 뒤쪽으로... [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ ..의 오른쪽으로 ..의 오른쪽으로 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ ..의 왼쪽으로 ..의 왼쪽으로 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ ..의 앞으로 ..의 앞으로 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 위에서 아래로 위에서 아래로 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 여기서 모퉁이 오른쪽에 여기서 모퉁이 오른쪽에 [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ 이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? 이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 왕복표 한 장 주세요 왕복표 한 장 주세요 [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? 이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 이 표는 얼마에요? 이 표는 얼마에요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 환불하고 싶어요 환불하고 싶어요 [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 제 짐을 못 찾겠어요 제 짐을 못 찾겠어요 [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 여권이 필요한가요? 여권이 필요한가요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 버스 정류장이 어디예요? 버스 정류장이 어디예요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 버스가 몇 분마다 오나요? 버스가 몇 분마다 오나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 버스가 몇 시까지 있나요? 버스가 몇 시까지 있나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 이 자리에 앉아도 될까요? 이 자리에 앉아도 될까요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 이 자리는 이미 팔렸나요? 이 자리는 이미 팔렸나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 이 버스는 어디로 가나요? 이 버스는 어디로 가나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 이 기차는 어디로 가나요? 이 기차는 어디로 가나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 통행료가 얼마인가요? 통행료가 얼마인가요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 어디에 주차하면 되죠? 어디에 주차하면 되죠? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 주변에 주차장이 있나요? 주변에 주차장이 있나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 마지막 기차는 몇 시에 있나요? 마지막 기차는 몇 시에 있나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 어디서 환승하면 되나요? 어디서 환승하면 되나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 어떤 기차를 타야 되나요? 어떤 기차를 타야 되나요? [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ 몇 정거장 남았나요? 몇 정거장 남았나요? [سفر کردن]