تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

  • ضبط تلفظ schrapt schrapt
  • ضبط تلفظ Homunculus loxodontus Homunculus loxodontus
  • ضبط تلفظ fort zoutman (aruba) fort zoutman (aruba)
  • ضبط تلفظ Feyenoord Feyenoord