تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ тевконёв тевконёв
 • ضبط تلفظ раськень ламочись раськень ламочись
 • ضبط تلفظ ливтемс ливтемс
 • ضبط تلفظ путозь путозь
 • ضبط تلفظ совамот совамот
 • ضبط تلفظ кочкамс кочкамс
 • ضبط تلفظ лисницят лисницят
 • ضبط تلفظ маштомачить маштомачить
 • ضبط تلفظ ормань кандыця ормань кандыця
 • ضبط تلفظ видеосёрмадовкс видеосёрмадовкс
 • ضبط تلفظ путовкст путовкст
 • ضبط تلفظ невтик невтик
 • ضبط تلفظ стякодонь стякодонь
 • ضبط تلفظ аштематарка аштематарка
 • ضبط تلفظ кортамо кортамо
 • ضبط تلفظ вирькал вирькал
 • ضبط تلفظ возяк возяк
 • ضبط تلفظ бакалда бакалда
 • ضبط تلفظ сирть сирть [риба]
 • ضبط تلفظ отаман отаман [Козацтво, Cossacks]
 • [kalbos dalis: dalyvis m.: nvkm., 香港時事, 香港時事局勢2019, kalbos dalis: skaitvardis k.: kiekinis, kemio, က, Burmese language, 中國共產黨網絡宣傳系統]
 • [OMJ1_Lesson_01, noun, Модзелевская, 大学]
 • [OMJ1_Lesson_01, verbs (chm), этнография, languages, телләр]
 • [ир-ат исемнәре, male surnames (tt), old turkic, иске тел]
 • [technical, техника]
 • [строительство]

عبارت‌ها

 • [متفرقه]
 • [عبارت‌های روزمره]