تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Елиф Елиф
 • ضبط تلفظ Денеска Денеска
 • ضبط تلفظ хомосексуален хомосексуален
 • ضبط تلفظ макнаци макнаци
 • ضبط تلفظ Фундерат Фундерат [surname]
 • ضبط تلفظ атеизам атеизам
 • ضبط تلفظ Ви благодариме Ви благодариме
 • ضبط تلفظ незгода незгода
 • ضبط تلفظ прокислий прокислий [прикметник]
 • ضبط تلفظ Република Северна Македониа Република Северна Македониа
 • ضبط تلفظ Северна Македониа Северна Македониа
 • ضبط تلفظ журналист журналист [media, OMJ1_Lesson_01, nouns (chm)]
 • ضبط تلفظ Оливера Николова Оливера Николова
 • ضبط تلفظ лоша лоша [animals, mammals, ссавці, свійські тварини]
 • ضبط تلفظ компромис компромис
 • ضبط تلفظ пратеници пратеници
 • ضبط تلفظ терен терен [рослина]
 • ضبط تلفظ тегови тегови
 • ضبط تلفظ тег тег
 • ضبط تلفظ фабрика фабрика [Модзелевская]
 • ضبط تلفظ дрворед дрворед
 • ضبط تلفظ поделена поделена
 • ضبط تلفظ мустаќи мустаќи
 • ضبط تلفظ бркови бркови
 • ضبط تلفظ предел предел
 • ضبط تلفظ населба населба
 • ضبط تلفظ зачинето зачинето
 • ضبط تلفظ благо благо
 • ضبط تلفظ блузи блузи
 • ضبط تلفظ маица маица
 • ضبط تلفظ чорапа чорапа
 • ضبط تلفظ чорап чорап
 • ضبط تلفظ чорапи чорапи
 • ضبط تلفظ шалови шалови
 • ضبط تلفظ марами марами
 • ضبط تلفظ шал шал
 • ضبط تلفظ марама марама
 • ضبط تلفظ вена вена [анатомия]
 • ضبط تلفظ Вени Вени [bulgarian first names]
 • ضبط تلفظ пулс пулс
 • ضبط تلفظ картони картони
 • ضبط تلفظ картон картон [noun]
 • ضبط تلفظ судир судир
 • ضبط تلفظ предавална предавална
 • ضبط تلفظ кабли кабли
 • ضبط تلفظ комплекси комплекси
 • ضبط تلفظ воспитувач воспитувач
 • ضبط تلفظ кич кич
 • ضبط تلفظ оценка оценка
 • ضبط تلفظ оценки оценки

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Goce Georgievski is a good winger. Goce Georgievski is a good winger. [متفرقه]