تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Soki okosepela. Soki okosepela.
 • ضبط تلفظ kolinga kolinga
 • ضبط تلفظ mwasi mwasi
 • ضبط تلفظ muasi muasi
 • ضبط تلفظ Silas Wamangituka Silas Wamangituka
 • ضبط تلفظ mobú mobú
 • ضبط تلفظ Kunde Malong Kunde Malong [Fußballer, kicker]
 • ضبط تلفظ EJ förlorat, endast ganget I forvag EJ förlorat, endast ganget I forvag
 • ضبط تلفظ Nsiala Nsiala
 • ضبط تلفظ mulher mulher [Mulher Maravilha, mulher doida, woman, mulher]
 • ضبط تلفظ Bolobo Bolobo
 • ضبط تلفظ Dauddit Dauddit [first name]
 • ضبط تلفظ Blaise Nkufo Blaise Nkufo [swiss football player]
 • ضبط تلفظ Limpúlututú Limpúlututú [spider]
 • ضبط تلفظ Nkɔ́ndɔkɔ́ Nkɔ́ndɔkɔ́ [cat]
 • ضبط تلفظ Lombú Lombú [see]
 • ضبط تلفظ víno víno [Grape]
 • ضبط تلفظ semisi semisi [shirt]
 • ضبط تلفظ Mama Mama [Mother, diminutive]
 • ضبط تلفظ engondó engondó [eagle]
 • ضبط تلفظ yanuari yanuari [month, january]
 • ضبط تلفظ ulanu ulanu [chemical element]
 • ضبط تلفظ vanadu vanadu [chemical element]
 • ضبط تلفظ zɛ́nki zɛ́nki [chemical element]
 • ضبط تلفظ zenoni zenoni [chemical element]
 • ضبط تلفظ zikonu zikonu [chemical element]
 • ضبط تلفظ palata palata [sostantivo, verbi]
 • ضبط تلفظ nobu nobu [chemical element]
 • ضبط تلفظ sodu sodu
 • ضبط تلفظ Talu Talu [place in West Sumatra, chemical element, noun, names]
 • ضبط تلفظ tolu tolu [three, chemical element, Number, Kentucky]
 • ضبط تلفظ tungu tungu [chemical element]
 • ضبط تلفظ seleni seleni [chemical element, farmacologia, pharmacology, Medicina, medicine, fàrmac, medicament, drug, tractament]
 • ضبط تلفظ titani titani [chemical element]
 • ضبط تلفظ mekuli mekuli [chemical element]
 • ضبط تلفظ mendelu mendelu [chemical element]
 • ضبط تلفظ modemu modemu [chemical element]
 • ضبط تلفظ neoni neoni [chemical element]
 • ضبط تلفظ netunu netunu [chemical element]
 • ضبط تلفظ nikɛ́li nikɛ́li [chemical element]
 • ضبط تلفظ nobelu nobelu [chemical element]
 • ضبط تلفظ oksijɛ́ní oksijɛ́ní [chemical element]
 • ضبط تلفظ olimu olimu [chemical element]
 • ضبط تلفظ osumu osumu [chemical element]
 • ضبط تلفظ padimu padimu [chemical element]
 • ضبط تلفظ paladu paladu [chemical element]
 • ضبط تلفظ polonu polonu [chemical element]
 • ضبط تلفظ pometu pometu [chemical element]
 • ضبط تلفظ potasu potasu [chemical element]
 • ضبط تلفظ putonu putonu [chemical element]