تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ 감사합니다 감사합니다 [Thank (you), thank you]
 • ضبط تلفظ 사랑 사랑 [love, love (en)]
 • ضبط تلفظ BEN GELECEĞİM BEN GELECEĞİM
 • ضبط تلفظ Nkwagala Nkwagala [love, Relationship]
 • ضبط تلفظ Kizza Besigye Kizza Besigye
 • ضبط تلفظ Kali Kali [toponym, names, noms, noms propis]
 • ضبط تلفظ KIVENGERE KIVENGERE
 • ضبط تلفظ Rukirabasaija Rukirabasaija [name]
 • ضبط تلفظ saawa saawa [hour]
 • ضبط تلفظ amasitaani amasitaani [devils]
 • ضبط تلفظ sitaani sitaani [devil]
 • ضبط تلفظ okufa okufa [death]
 • ضبط تلفظ empungu empungu [eagle]
 • ضبط تلفظ enjegere enjegere [chains]
 • ضبط تلفظ olujere olujere [chain]
 • ضبط تلفظ entebe entebe [chair]
 • ضبط تلفظ emeeza emeeza [table]
 • ضبط تلفظ embaata embaata [duck]
 • ضبط تلفظ emigga emigga [rivers]
 • ضبط تلفظ omugga omugga [river]
 • ضبط تلفظ Amagi Amagi [Naval ships, eggs]
 • ضبط تلفظ eggi eggi [egg]
 • ضبط تلفظ amayumba amayumba [houses]
 • ضبط تلفظ ennyumba ennyumba [house]
 • ضبط تلفظ omusenyu omusenyu [sand]
 • ضبط تلفظ jjo jjo [yesterday]
 • ضبط تلفظ engero engero [stories]
 • ضبط تلفظ olugero olugero [story]
 • ضبط تلفظ abasawo abasawo [doctors]
 • ضبط تلفظ omusawo omusawo [doctor]
 • ضبط تلفظ enyanja enyanja [sea]
 • ضبط تلفظ nnyimba nnyimba [music]
 • ضبط تلفظ abayimbi abayimbi [musicians]
 • ضبط تلفظ omuyimbi omuyimbi [musician]
 • ضبط تلفظ ensimbi ensimbi [money]
 • ضبط تلفظ ennyimba ennyimba [songs]
 • ضبط تلفظ oluyimba oluyimba [song]
 • ضبط تلفظ bayibuli bayibuli [bible]
 • ضبط تلفظ ba looya ba looya [Lawyers]
 • ضبط تلفظ looya looya [lawyer]
 • ضبط تلفظ emiti emiti [trees]
 • ضبط تلفظ omuti omuti [tree]
 • ضبط تلفظ nnabubi nnabubi [spiders]
 • ضبط تلفظ nabbubi nabbubi [spider]
 • ضبط تلفظ biwojjolo biwojjolo [butterflies]
 • ضبط تلفظ ekiwojjolo ekiwojjolo [butterfly]
 • ضبط تلفظ kaawa kaawa [coffee]
 • ضبط تلفظ evinnyo evinnyo [wine]
 • ضبط تلفظ ebiwoomereza ebiwoomereza [sugars]
 • ضبط تلفظ ekiwoomereza ekiwoomereza [sugar]