تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Ulai Ulai
 • ضبط تلفظ frmesk frmesk
 • ضبط تلفظ Baxçê Zarokan Baxçê Zarokan [zarokxane, zarokistan]
 • ضبط تلفظ Ypg Ypg [Milizie ypg]
 • ضبط تلفظ كرن كرن [Karīnd]
 • ضبط تلفظ Ebenezer Ebenezer
 • ضبط تلفظ Orpah Orpah
 • ضبط تلفظ Elimelek Elimelek
 • ضبط تلفظ Acsah Acsah
 • ضبط تلفظ Salecah Salecah
 • ضبط تلفظ Maacah Maacah
 • ضبط تلفظ Êzidî Êzidî
 • ضبط تلفظ Epaphroditus Epaphroditus [ancient Rome, 1C, Bishop, Saint, bible]
 • ضبط تلفظ Ês Ês
 • ضبط تلفظ goal goal [sports, noun, aim, Oxford 3000]
 • ضبط تلفظ English English [language, noun, adjective, nation, discipline, school subject, English, bambini, you, hello, arabic, ARAB, таг, HK]
 • ضبط تلفظ bûm bûm [to be, I have been, Cymraeg]
 • ضبط تلفظ pê girtin pê girtin [pê vedan]
 • ضبط تلفظ pê vedan pê vedan [pê girtin]
 • ضبط تلفظ Koçer Bîrkar Koçer Bîrkar
 • ضبط تلفظ Tbîlîsî Tbîlîsî [cities]
 • ضبط تلفظ Caucher Birkar Caucher Birkar [mathematician]
 • ضبط تلفظ Nesrin Nesrin [kız isimleri]
 • ضبط تلفظ paşa paşa [pasha]
 • ضبط تلفظ dêûbav dêûbav
 • ضبط تلفظ مهر مهر [Cities - Iran, Mithraism]
 • ضبط تلفظ arjin arjin
 • ضبط تلفظ هفال هفال
 • ضبط تلفظ قوچیل قوچیل
 • ضبط تلفظ gulan avci gulan avci
 • ضبط تلفظ JavaScript JavaScript [programming, software]
 • ضبط تلفظ aboneyî aboneyî
 • ضبط تلفظ abone abone
 • ضبط تلفظ abone kirin abone kirin
 • ضبط تلفظ abon abon [mönch]
 • ضبط تلفظ mijar mijar [thema]
 • ضبط تلفظ Eren Derdiyok Eren Derdiyok [kurdischer Herkunft, footballers, football player, Galatasaray Spor Kulübü]
 • ضبط تلفظ Mohsin Mohsin
 • ضبط تلفظ بابر بابر [noun]
 • ضبط تلفظ Mardatonni Mardatonni
 • ضبط تلفظ Levi Levi [bíblia, bible, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • ضبط تلفظ hırrım hırrım
 • ضبط تلفظ باڕک باڕک
 • ضبط تلفظ بارشت بارشت
 • ضبط تلفظ بارست بارست
 • ضبط تلفظ فێنۆمێنۆلۆژی فێنۆمێنۆلۆژی
 • ضبط تلفظ تخوب تخوب
 • ضبط تلفظ تێکچرژان تێکچرژان
 • ضبط تلفظ جقە جقە
 • ضبط تلفظ بەن بەن

عبارت ها