تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Şirşiranek Şirşiranek
 • ضبط تلفظ Kurdinja Kurdinja
 • ضبط تلفظ kenîn kenîn [to laugh]
 • ضبط تلفظ تشار تشار
 • ضبط تلفظ frmesk frmesk
 • ضبط تلفظ كرن كرن [Karīnd]
 • ضبط تلفظ Ês Ês
 • ضبط تلفظ bûm bûm [to be, I have been, Cymraeg]
 • ضبط تلفظ Caucher Birkar Caucher Birkar [mathematician]
 • ضبط تلفظ Nesrin Nesrin [kız isimleri, names]
 • ضبط تلفظ مهر مهر [Cities - Iran, Mithraism]
 • ضبط تلفظ هفال هفال
 • ضبط تلفظ قوچیل قوچیل
 • ضبط تلفظ gulan avci gulan avci
 • ضبط تلفظ abone abone
 • ضبط تلفظ abon abon [mönch]
 • ضبط تلفظ mijar mijar [thema]
 • ضبط تلفظ Eren Derdiyok Eren Derdiyok [kurdischer Herkunft, footballers, football player, Galatasaray Spor Kulübü]
 • ضبط تلفظ Mohsin Mohsin
 • ضبط تلفظ بابر بابر [noun]
 • ضبط تلفظ Mardatonni Mardatonni
 • ضبط تلفظ Levi Levi [bíblia, bible, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • ضبط تلفظ hırrım hırrım
 • ضبط تلفظ باڕک باڕک
 • ضبط تلفظ فێنۆمێنۆلۆژی فێنۆمێنۆلۆژی
 • ضبط تلفظ تخوب تخوب
 • ضبط تلفظ تێکچرژان تێکچرژان
 • ضبط تلفظ جقە جقە
 • ضبط تلفظ ترخانکردنی نمونەیی ترخانکردنی نمونەیی
 • ضبط تلفظ ئەرک ئەرک
 • ضبط تلفظ ئەرژنگ ئەرژنگ [ناوی دارێکە]
 • ضبط تلفظ ئەرزینگ ئەرزینگ
 • ضبط تلفظ ئەرزاق ئەرزاق
 • ضبط تلفظ ئەرز ئەرز
 • ضبط تلفظ ئەرخەوان ئەرخەوان
 • ضبط تلفظ ئەرخە ئەرخە
 • ضبط تلفظ ئەرخوت ئەرخوت
 • ضبط تلفظ ئەرجو ئەرجو
 • ضبط تلفظ ئەرباب ئەرباب
 • ضبط تلفظ ئەڕامەندە ئەڕامەندە
 • ضبط تلفظ ئەراگێڵ ئەراگێڵ
 • ضبط تلفظ ئەدی کوا؟ ئەدی کوا؟
 • ضبط تلفظ ئەدەبیات ئەدەبیات
 • ضبط تلفظ ئەدەبی ئەدەبی
 • ضبط تلفظ ئەدەب ئەدەب
 • ضبط تلفظ ئەدا ئەدا
 • ضبط تلفظ ئەخترمە ئەخترمە
 • ضبط تلفظ ئەخت ئەخت
 • ضبط تلفظ ئەحواڵ ئەحواڵ
 • ضبط تلفظ ئەحمەق ئەحمەق

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Mêze kirin Mêze kirin [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Sala we ya nû pîroz be Sala we ya nû pîroz be [متفرقه]
 • ضبط تلفظ هذا كتاب هذا كتاب [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Jin, jiyan, azadî! Jin, jiyan, azadî! [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]