تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ saxbûnê saxbûnê
 • ضبط تلفظ Idlib Idlib
 • ضبط تلفظ Mosul Mosul
 • ضبط تلفظ Shava Xana Shava Xana [pre-wedding celebration]
 • ضبط تلفظ biçare biçare
 • ضبط تلفظ Şirşiranek Şirşiranek
 • ضبط تلفظ Kurdinja Kurdinja
 • ضبط تلفظ kenîn kenîn [to laugh]
 • ضبط تلفظ كرن كرن [Karīnd]
 • ضبط تلفظ bûm bûm [to be, I have been, Cymraeg]
 • ضبط تلفظ gulan avci gulan avci
 • ضبط تلفظ abone abone
 • ضبط تلفظ abon abon [mönch]
 • ضبط تلفظ Eren Derdiyok Eren Derdiyok [kurdischer Herkunft, footballers, football player, Galatasaray Spor Kulübü]
 • ضبط تلفظ Mohsin Mohsin
 • ضبط تلفظ بابر بابر [noun]
 • ضبط تلفظ Mardatonni Mardatonni
 • ضبط تلفظ Levi Levi [bíblia, bible, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • ضبط تلفظ hırrım hırrım
 • ضبط تلفظ باڕک باڕک
 • ضبط تلفظ فێنۆمێنۆلۆژی فێنۆمێنۆلۆژی
 • ضبط تلفظ تخوب تخوب
 • ضبط تلفظ تێکچرژان تێکچرژان
 • ضبط تلفظ جقە جقە
 • ضبط تلفظ ترخانکردنی نمونەیی ترخانکردنی نمونەیی
 • ضبط تلفظ ئەرک ئەرک
 • ضبط تلفظ ئەرژنگ ئەرژنگ [ناوی دارێکە]
 • ضبط تلفظ ئەرزینگ ئەرزینگ
 • ضبط تلفظ ئەرزاق ئەرزاق
 • ضبط تلفظ ئەرز ئەرز
 • ضبط تلفظ ئەرخەوان ئەرخەوان
 • ضبط تلفظ ئەرخە ئەرخە
 • ضبط تلفظ ئەرخوت ئەرخوت
 • ضبط تلفظ ئەرجو ئەرجو
 • ضبط تلفظ ئەرباب ئەرباب
 • ضبط تلفظ ئەڕامەندە ئەڕامەندە
 • ضبط تلفظ ئەراگێڵ ئەراگێڵ
 • ضبط تلفظ ئەدەبیات ئەدەبیات
 • ضبط تلفظ ئەخترمە ئەخترمە
 • ضبط تلفظ ئەخت ئەخت
 • ضبط تلفظ ئەحواڵ ئەحواڵ
 • ضبط تلفظ ئەحمەق ئەحمەق
 • ضبط تلفظ ئەح ئەح
 • ضبط تلفظ ئەجەل ئەجەل
 • ضبط تلفظ ئەجزا ئەجزا
 • ضبط تلفظ ئەجر ئەجر
 • ضبط تلفظ ئەتەم ئەتەم
 • ضبط تلفظ ئەتۆ ئەتۆ
 • ضبط تلفظ ئەتڵەس ئەتڵەس
 • ضبط تلفظ ئەتک کردن ئەتک کردن

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Sala we ya nû pîroz be Sala we ya nû pîroz be [متفرقه]