تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Ngũgĩ wa Thiong'o Ngũgĩ wa Thiong'o
 • ضبط تلفظ uhuru uhuru
 • ضبط تلفظ Jusufu Jusufu
 • ضبط تلفظ Ndaaya Ndaaya
 • ضبط تلفظ ilmorog ilmorog
 • ضبط تلفظ no no [negative, adjective, interjection, adverb, English, on, verbum, Kipling, see <nieśmiały>]
 • ضبط تلفظ Bunge Bunge [Politics, Kenya, German names]
 • ضبط تلفظ gĩs gĩs
 • ضبط تلفظ ndama ndama [ndama]
 • ضبط تلفظ ikurue ikurue
 • ضبط تلفظ Hekarũ Hekarũ [temple]
 • ضبط تلفظ Biblia Biblia [főnév, religion, noun, religião]
 • ضبط تلفظ Bibilia Bibilia
 • ضبط تلفظ Mariamu Mariamu
 • ضبط تلفظ Kwenda Kwenda
 • ضبط تلفظ musa musa [giria, kindness, Moses, erkek isimleri, German names]
 • ضبط تلفظ Nuhu Nuhu
 • ضبط تلفظ Jesu Jesu [nombre, English pronunciation]
 • ضبط تلفظ ngong ngong
 • ضبط تلفظ Nairobi Nairobi [Kenya, Capital Cities]
 • ضبط تلفظ Kenya Kenya [Kenya, Africa, country, countries, Geograhie, nazioni, noun, főnév, ország, state, Countries of the World, països]
 • ضبط تلفظ Gatagati mkoa Gatagati mkoa [Kenya]