تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ akụkọ akụkọ
 • ضبط تلفظ Ikernefuna Ikernefuna
 • ضبط تلفظ Ogbuefi Ezeugo Ogbuefi Ezeugo
 • ضبط تلفظ ụbọchị ụbọchị
 • ضبط تلفظ Ifeanyi Emeghara Ifeanyi Emeghara
 • ضبط تلفظ Obianuju Ekeocha Obianuju Ekeocha [Nigerian name]
 • ضبط تلفظ ice ice [noun, solid-state physics, drink, frozen, Oxford 3000, train, various, abbreviation]
 • ضبط تلفظ enyo mmeukwu enyo mmeukwu
 • ضبط تلفظ mijok mijok
 • ضبط تلفظ Agbogho Mmuo Agbogho Mmuo
 • ضبط تلفظ Ututu oma di m Ututu oma di m
 • ضبط تلفظ Nna'm Nna'm
 • ضبط تلفظ Okechukwu Okechukwu
 • ضبط تلفظ Onyeoma Onyeoma
 • ضبط تلفظ Ngwerere Ngwerere
 • ضبط تلفظ Egbuche Egbuche
 • ضبط تلفظ Zemaye Zemaye
 • ضبط تلفظ Osimiri Osimiri
 • ضبط تلفظ Nwanyoma Nwanyoma
 • ضبط تلفظ Ekiti Ekiti
 • ضبط تلفظ Ikole Ikole
 • ضبط تلفظ nkịta ọhịa nkịta ọhịa
 • ضبط تلفظ Ikoyi Ikoyi [place]
 • ضبط تلفظ uju uju [zemplínske nárečie, name, first name]
 • ضبط تلفظ mmajijiji mmajijiji
 • ضبط تلفظ kwenu kwenu
 • ضبط تلفظ Awo-Omamma Awo-Omamma
 • ضبط تلفظ Ogbuefi Ezeugo was a powerful orator and Ogbuefi Ezeugo was a powerful orator and
 • ضبط تلفظ Ezeugo Ezeugo
 • ضبط تلفظ Tejuosho Tejuosho
 • ضبط تلفظ Mosope Mosope
 • ضبط تلفظ Abagana Abagana
 • ضبط تلفظ Udoakpuanyi Udoakpuanyi
 • ضبط تلفظ Ikeja Ikeja
 • ضبط تلفظ Rapuba Rapuba
 • ضبط تلفظ Odein Odein
 • ضبط تلفظ Chinedum Chinedum
 • ضبط تلفظ Okwudiba Okwudiba
 • ضبط تلفظ Ozumba Mbadiwe Ozumba Mbadiwe
 • ضبط تلفظ Chetachi Chetachi [name]
 • ضبط تلفظ ginika ginika [name]
 • ضبط تلفظ Onya is a sore or unhealed wound Onya is a sore or unhealed wound
 • ضبط تلفظ Oguike is my father's name Oguike is my father's name
 • ضبط تلفظ Abọtaataa is a basket for carrying baby Abọtaataa is a basket for carrying baby
 • ضبط تلفظ abiriki abiriki
 • ضبط تلفظ Godswill Godswill
 • ضبط تلفظ Adaobi is a name for a female. Adaobi is a name for a female.
 • ضبط تلفظ house of house of
 • ضبط تلفظ Ihithe Ihithe [Village in Kenya]
 • ضبط تلفظ Ogbenyealu Ogbenyealu