تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ alibasa alibasa [onion]
 • ضبط تلفظ Ekeresimesi Ekeresimesi [christmas]
 • ضبط تلفظ Chikezie Chikezie [name, god]
 • ضبط تلفظ iri itoolu iri itoolu [90, Number]
 • ضبط تلفظ iri asato iri asato [80, Number]
 • ضبط تلفظ iri asaa iri asaa [70, Number]
 • ضبط تلفظ iri isii iri isii [60, sixty, Number]
 • ضبط تلفظ iri anọ iri anọ [40, Number]
 • ضبط تلفظ iri atọ iri atọ [30, Number]
 • ضبط تلفظ iri abụọ iri abụọ [twenty, 20, Number]
 • ضبط تلفظ iri na itoolu iri na itoolu [19, Number]
 • ضبط تلفظ iri na asato iri na asato [18, Number]
 • ضبط تلفظ iri na asaa iri na asaa [17, Number]
 • ضبط تلفظ iri na isii iri na isii [16, Number]
 • ضبط تلفظ iri na ise iri na ise [Number, 15]
 • ضبط تلفظ iri na abụọ iri na abụọ [12, twelve]
 • ضبط تلفظ iri na otu iri na otu [11, Numbers]
 • ضبط تلفظ anọ anọ [4, Numbers, four]
 • ضبط تلفظ atọ atọ [3, three]
 • ضبط تلفظ abụọ abụọ [2, two]
 • ضبط تلفظ nnenne nnenne [grandmother]
 • ضبط تلفظ iri abuo iri abuo [20, twenty]
 • ضبط تلفظ iri ise iri ise [Number]
 • ضبط تلفظ mgborogwu mgborogwu [root]
 • ضبط تلفظ dibia dibia [Igbo, doctor, native]
 • ضبط تلفظ Chris Abani Chris Abani [poet, writer, novelist]
 • ضبط تلفظ ọkọwa ọkọwa
 • ضبط تلفظ ihe ihe
 • ضبط تلفظ akwụghị akwụghị
 • ضبط تلفظ na na [definite article, Mother, mum, see <huraganowy>, see <narodzenie>, on, on top of, over, in the direction of, see <południowy>]
 • ضبط تلفظ enyemaka enyemaka
 • ضبط تلفظ ịnweta ịnweta
 • ضبط تلفظ ikike ikike
 • ضبط تلفظ ị
 • ضبط تلفظ kpọọ kpọọ
 • ضبط تلفظ Abdulrazaq Awofeso Abdulrazaq Awofeso [Nigerian]
 • ضبط تلفظ Ndidi Dike Ndidi Dike [Nigerian]
 • ضبط تلفظ Onya Onya
 • ضبط تلفظ ighogho ighogho
 • ضبط تلفظ Awukenu Awukenu
 • ضبط تلفظ Omoregbe Omoregbe
 • ضبط تلفظ Otonti Otonti
 • ضبط تلفظ IMO IMO [Acronym, web, slang, adjetivo]
 • ضبط تلفظ Mbaise Mbaise
 • ضبط تلفظ Ezinihitte Ezinihitte
 • ضبط تلفظ Itu Itu [cidade]
 • ضبط تلفظ Uzodinma Nwala Uzodinma Nwala
 • ضبط تلفظ Ogidi Ogidi
 • ضبط تلفظ osiso osiso
 • ضبط تلفظ somtochukwu somtochukwu

عبارت ها