تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ proneveriti proneveriti
 • ضبط تلفظ vjerujuči vjerujuči
 • ضبط تلفظ obavezan obavezan
 • ضبط تلفظ prikupiti prikupiti
 • ضبط تلفظ rjeđi rjeđi
 • ضبط تلفظ mila mila [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names, 1000-a, rzeczownik, noun, mile, ~ morska, nautical mile, imię żeńskie]
 • ضبط تلفظ mio mio [posesivos, aggettivo, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • ضبط تلفظ žalosna žalosna
 • ضبط تلفظ bolesna bolesna [przymiotnik, adjective, ~ strata/operacja/wieść, boleściwa, ból, boleć]
 • ضبط تلفظ korisna korisna
 • ضبط تلفظ masna masna
 • ضبط تلفظ mrtva mrtva
 • ضبط تلفظ kovrčav kovrčav
 • ضبط تلفظ mokro mokro
 • ضبط تلفظ Mokra Mokra [Polish towns and villages, przymiotnik, adjective, wet, wieś, Village, ~ ścierka, wet wipe cloth, odmiana przymiotników]
 • ضبط تلفظ korak korak
 • ضبط تلفظ napredan napredan
 • ضبط تلفظ moderan moderan
 • ضبط تلفظ neprihvatljiv neprihvatljiv
 • ضبط تلفظ uštede uštede
 • ضبط تلفظ ponajprije ponajprije
 • ضبط تلفظ usamljen usamljen
 • ضبط تلفظ mladost mladost
 • ضبط تلفظ odrastao odrastao
 • ضبط تلفظ maloljetan maloljetan
 • ضبط تلفظ sredovječan sredovječan
 • ضبط تلفظ generacija generacija
 • ضبط تلفظ godište godište
 • ضبط تلفظ ostarjeti ostarjeti
 • ضبط تلفظ starjeti starjeti
 • ضبط تلفظ tinejđerka tinejđerka
 • ضبط تلفظ tinejđer tinejđer
 • ضبط تلفظ pubertet pubertet
 • ضبط تلفظ jaslice jaslice
 • ضبط تلفظ odrasti odrasti
 • ضبط تلفظ Kosmet Kosmet
 • ضبط تلفظ nastanak nastanak
 • ضبط تلفظ novorođenčad novorođenčad
 • ضبط تلفظ rođenje rođenje
 • ضبط تلفظ roditi se roditi se
 • ضبط تلفظ usavršavati se usavršavati se
 • ضبط تلفظ Dragan Čeran Dragan Čeran
 • ضبط تلفظ dohodak dohodak
 • ضبط تلفظ hello hello [speech, salutations, greetings, informal, how are you, hello how are you?, Hi how are you, hello, Hello!, MERHABA, English, korea, xin chao, 你好, hs, h, e, l, o, مرحبا, greetings goodbyes, Kevin, salutacions]
 • ضبط تلفظ posjedovanje posjedovanje
 • ضبط تلفظ oslonac oslonac
 • ضبط تلفظ urediti urediti
 • ضبط تلفظ šivati šivati [šivati]
 • ضبط تلفظ starinski starinski
 • ضبط تلفظ upotrebljavaju upotrebljavaju

عبارت‌ها