تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ 白 [color, Bái-blanco, 色彩, Common Words, surname, 姓, 偏旁, 部首, radical, bái, HSK vocabulary, HSK词汇, 汉​语​水​平​词​汇, 麻將風頭, 彩虹顏色]
 • ضبط تلفظ 红
 • ضبط تلفظ 美国 美国 [america, USA, 國家, country, 北美洲國家, North American countries]
 • ضبط تلفظ 馬祖 馬祖 [Mā-cū, Matsu, ばそ]
 • ضبط تلفظ 晚安 晚安 [good night, wǎn’ān, greetings, greeting]
 • ضبط تلفظ 喙焦 喙焦 [口渴]
 • ضبط تلفظ 住在 住在
 • ضبط تلفظ Schoutheete Schoutheete [Nederlands, Achternaam]
 • ضبط تلفظ 科技立国 科技立国
 • ضبط تلفظ 美国人 美国人

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ 你好请问老板在吗 你好请问老板在吗 [خوردن و آشامیدن]
 • ضبط تلفظ mapagod man ang mundong intindihin ka mapagod man ang mundong intindihin ka [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 跟隨 跟隨 [متفرقه]