تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Suleiman Frangieh Suleiman Frangieh
 • ضبط تلفظ hiettää hiettää
 • ضبط تلفظ piipata piipata
 • ضبط تلفظ illanvirkku illanvirkku
 • ضبط تلفظ paineilmanaulain paineilmanaulain
 • ضبط تلفظ un poissard un poissard
 • ضبط تلفظ Portugalia Portugalia [countries, państwo, Europa, geografia]
 • ضبط تلفظ Berliinistä Berliinistä
 • ضبط تلفظ Rasmus Schüller Rasmus Schüller
 • ضبط تلفظ Robert Taylor Robert Taylor [cricket]
 • ضبط تلفظ Daniel Michael O'Shaughnessy Daniel Michael O'Shaughnessy
 • ضبط تلفظ Lukas Hradecký Lukas Hradecký
 • ضبط تلفظ Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký
 • ضبط تلفظ kahdeksän kahdeksän
 • ضبط تلفظ kahvikeitin kahvikeitin
 • ضبط تلفظ Lusikkaleivat Lusikkaleivat
 • ضبط تلفظ Suojeluskuntain Ylieskunnen Suojeluskuntain Ylieskunnen
 • ضبط تلفظ epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkäänköhän epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkäänköhän