تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ واشینگتن واشینگتن
 • ضبط تلفظ عزیزشان عزیزشان
 • ضبط تلفظ زمانش مشخصه؟ زمانش مشخصه؟
 • ضبط تلفظ امتحانات دوباره؟ امتحانات دوباره؟
 • ضبط تلفظ علامت منها علامت منها
 • ضبط تلفظ علامت منفی علامت منفی
 • ضبط تلفظ علامت مثبت علامت مثبت
 • ضبط تلفظ علامت جمع علامت جمع
 • ضبط تلفظ بيابات بيابات [Persian, farsi]
 • ضبط تلفظ صراحتی صراحتی
 • ضبط تلفظ راستگرای راستگرای
 • ضبط تلفظ ذوبی‌ها ذوبی‌ها
 • ضبط تلفظ پروسور پروسور
 • ضبط تلفظ اسراتژی اسراتژی
 • ضبط تلفظ آفلاین آفلاین
 • ضبط تلفظ بشو بشو
 • ضبط تلفظ پانگ پانگ
 • ضبط تلفظ مارتا مارتا
 • ضبط تلفظ ریختم ریختم
 • ضبط تلفظ یکجانبه‌گرایی یکجانبه‌گرایی
 • ضبط تلفظ Nickan Nickan [male name]
 • ضبط تلفظ راستگرایان راستگرایان
 • ضبط تلفظ لاوی لاوی
 • ضبط تلفظ چیرو چیرو
 • ضبط تلفظ سِرّ سِرّ
 • ضبط تلفظ امکانپزیر امکانپزیر
 • ضبط تلفظ بدین‌ وسیله بدین‌ وسیله
 • ضبط تلفظ زمانهای زمانهای
 • ضبط تلفظ یکی‫اشخاص یکی‫اشخاص
 • ضبط تلفظ جالش جالش
 • ضبط تلفظ سلاممم سلاممم
 • ضبط تلفظ ناوگاه ناوگاه
 • ضبط تلفظ سبکی سبکی
 • ضبط تلفظ تخم آفتابگردان تخم آفتابگردان
 • ضبط تلفظ نوردیدن نوردیدن
 • ضبط تلفظ زیانبار زیانبار
 • ضبط تلفظ دمکراسی دمکراسی
 • ضبط تلفظ جهت‌ یابی جهت‌ یابی
 • ضبط تلفظ عه سلام عه سلام
 • ضبط تلفظ بکنی بکنی
 • ضبط تلفظ تماشاچیان تماشاچیان
 • ضبط تلفظ آه چقدر سختن آه چقدر سختن
 • ضبط تلفظ سختن سختن
 • ضبط تلفظ نتوانم نتوانم
 • ضبط تلفظ بترتیب بترتیب
 • ضبط تلفظ دلگی دلگی
 • ضبط تلفظ بِخوایم بِخوایم
 • ضبط تلفظ حِرَف حِرَف
 • ضبط تلفظ آسان‌ترین سوالاتی آسان‌ترین سوالاتی
 • ضبط تلفظ Speridol Speridol [drugs]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ کار امروز را به فردا نینداز کار امروز را به فردا نینداز [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ حرف‌های صد من یه غاز حرف‌های صد من یه غاز [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ شانس یه بار درِ خونه آدمو میزنه شانس یه بار درِ خونه آدمو میزنه [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ تا تنور داغ است، نان را بچسبان تا تنور داغ است، نان را بچسبان [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ لیگ برتر خلیج فارس لیگ برتر خلیج فارس [متفرقه]
 • ضبط تلفظ حیازت مباحات حیازت مباحات [عبارت‌های مربوط به بانکداری]
 • ضبط تلفظ اقماری اقماری [متفرقه]
 • ضبط تلفظ تنالگان تنالگان [متفرقه]
 • ضبط تلفظ آبرو رستوران آسمون چی کنم حالم بهم میخوره برخورد آبرو رستوران آسمون چی کنم حالم بهم میخوره برخورد [متفرقه]
 • ضبط تلفظ nikan nikan [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ‎من به آن عَلاقه مَند هستم ‎من به آن عَلاقه مَند هستم [متفرقه]
 • ضبط تلفظ به علم علاقه دارم به علم علاقه دارم [متفرقه]
 • ضبط تلفظ اون زنی رو که بهرنگ باهاش ازدواج می‌کنه اون زنی رو که بهرنگ باهاش ازدواج می‌کنه [متفرقه]
 • ضبط تلفظ شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ [متفرقه]
 • ضبط تلفظ اون کتابی رو که بهت دادم هنوز می‌خونیش؟ اون کتابی رو که بهت دادم هنوز می‌خونیش؟ [متفرقه]
 • ضبط تلفظ شنیدم که با فرشته ازدواج کرد‎‎ شنیدم که با فرشته ازدواج کرد‎‎ [متفرقه]
 • ضبط تلفظ وقت خواب است وقت خواب است [متفرقه]
 • ضبط تلفظ نمک رو زخم پاشیدن نمک رو زخم پاشیدن [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ سِر سِر [متفرقه]
 • ضبط تلفظ لایتجزی لایتجزی [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ اسمعیل اسمعیل [لقب]
 • ضبط تلفظ دوستی خاله خرسه دوستی خاله خرسه [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش می‌بست موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش می‌بست [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ توکای توکای [متفرقه]
 • ضبط تلفظ کوئیتز کوئیتز [متفرقه]
 • ضبط تلفظ قربانت بشوم قربانت بشوم [متفرقه]
 • ضبط تلفظ فدایت بشوم فدایت بشوم [متفرقه]
 • ضبط تلفظ مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا [متفرقه]
 • ضبط تلفظ حالتان خوب است؟ حالتان خوب است؟ [متفرقه]
 • ضبط تلفظ رازوجرگلان رازوجرگلان [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ او مثل وروره جادو است او مثل وروره جادو است [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ گلبهی گلبهی [متفرقه]
 • ضبط تلفظ پسیکانالیزم پسیکانالیزم [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Abdolnaser Abdolnaser [لقب]
 • ضبط تلفظ سر جای خود سر جای خود [متفرقه]
 • ضبط تلفظ پاینکن پاینکن [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ هجویری هجویری [لقب]
 • ضبط تلفظ مرتهن مرتهن [اصطلاحات علمی/پزشکی]
 • ضبط تلفظ کامپالا کامپالا [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ حسن کتایونچه حسن کتایونچه [لقب]
 • ضبط تلفظ ماللهند ماللهند [متفرقه]
 • ضبط تلفظ هزمونی هزمونی [متفرقه]
 • ضبط تلفظ سمحاق سمحاق [متفرقه]
 • ضبط تلفظ عگال عگال [متفرقه]
 • ضبط تلفظ کلبچه کلبچه [متفرقه]
 • ضبط تلفظ اویسا اویسا [متفرقه]
 • ضبط تلفظ لنیارد لنیارد [متفرقه]
 • ضبط تلفظ پدرم دیدم پدرم دیدم [متفرقه]
 • ضبط تلفظ موجد حق موجد حق [اصطلاحات علمی/پزشکی]
 • ضبط تلفظ متولی علیه متولی علیه [متفرقه]