تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ برگزیت برگزیت
 • ضبط تلفظ یک‌سری یک‌سری
 • ضبط تلفظ بیگانگی بیگانگی [noun, indifference]
 • ضبط تلفظ بسازد بسازد
 • ضبط تلفظ اورژانس کجاست؟ اورژانس کجاست؟
 • ضبط تلفظ خبرهای خبرهای
 • ضبط تلفظ محاذی محاذی [محاذی]
 • ضبط تلفظ سُنبُله سُنبُله
 • ضبط تلفظ بیچره بیچره
 • ضبط تلفظ رستاخیزش رستاخیزش
 • ضبط تلفظ تبرخلاف تبرخلاف
 • ضبط تلفظ پدشاهی پدشاهی
 • ضبط تلفظ جلجتا جلجتا
 • ضبط تلفظ اذیتی اذیتی
 • ضبط تلفظ João João [male name, nome masculino, Juuan Juùan, Juuau Juùaù, Juuău Juùăù, Juau Jùaù, Juău Jùăù, Juan Jùan]
 • ضبط تلفظ عزرمی عزرمی
 • ضبط تلفظ accnum accnum
 • ضبط تلفظ تریامترن تریامترن
 • ضبط تلفظ آفندیدن آفندیدن
 • ضبط تلفظ kalem kalem [names, kalem]
 • ضبط تلفظ ریزک ریزک
 • ضبط تلفظ چیی چیی
 • ضبط تلفظ وسطۀ وسطۀ
 • ضبط تلفظ ‌خندی ‌خندی
 • ضبط تلفظ کارته کارته
 • ضبط تلفظ بیت‌ئیل بیت‌ئیل
 • ضبط تلفظ شفای شفای
 • ضبط تلفظ صحبتات صحبتات
 • ضبط تلفظ prayer prayer [noun, worship, worshipper, prayer]
 • ضبط تلفظ دۆ دۆ
 • ضبط تلفظ بتسونم بتسونم
 • ضبط تلفظ گریانند،‏ گریانند،‏
 • ضبط تلفظ نیگو نیگو
 • ضبط تلفظ وفّر وفّر
 • ضبط تلفظ سنکرون شدن سنکرون شدن [synchronized]
 • ضبط تلفظ ابواحیحه ابواحیحه
 • ضبط تلفظ شیرکی‌پیچ شیرکی‌پیچ
 • ضبط تلفظ سوماک رندی سوماک رندی
 • ضبط تلفظ خفیر خفیر
 • ضبط تلفظ ملوّنه ی ملوّنه ی
 • ضبط تلفظ سَوک سَوک
 • ضبط تلفظ کپنک کپنک
 • ضبط تلفظ مُلهَم مُلهَم
 • ضبط تلفظ بنی_زهره بنی_زهره
 • ضبط تلفظ تورو تورو
 • ضبط تلفظ نوبته نوبته
 • ضبط تلفظ جبل‌الصارق جبل‌الصارق
 • ضبط تلفظ Rabia al Adawiya Al Qadsiyya Rabia al Adawiya Al Qadsiyya
 • ضبط تلفظ دقیقت دقیقت
 • ضبط تلفظ داست داست

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ گریز از گریز از [متفرقه]
 • ضبط تلفظ بطور کلی بطور کلی [متفرقه]
 • ضبط تلفظ درِ دروازه رو میشه بست، امّا درِ دهنِ مردم رو نه درِ دروازه رو میشه بست، امّا درِ دهنِ مردم رو نه [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ مکلا مکلا [متفرقه]
 • ضبط تلفظ دلم درد مي كن دلم درد مي كن [متفرقه]
 • ضبط تلفظ میکسدزون میکسدزون [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ درِ دروازه رو میشه بست، امّا درِ دهن مردم ر درِ دروازه رو میشه بست، امّا درِ دهن مردم ر [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ سختو سختو [متفرقه]
 • ضبط تلفظ سحر‌زند سحر‌زند [متفرقه]
 • ضبط تلفظ تَزَرو تَزَرو [متفرقه]
 • ضبط تلفظ اوریاد اوریاد [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ مجبول مجبول [متفرقه]
 • ضبط تلفظ قعیقعان قعیقعان [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ معیر معیر [متفرقه]
 • ضبط تلفظ سربلندی قلبش بود سربلندی قلبش بود [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ مهرالسنه مهرالسنه [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ بیمرستاه بیمرستاه [متفرقه]
 • ضبط تلفظ پندر پندر [مسیرها و مکان‌یابی]
 • ضبط تلفظ زا ہر جندل گماں بر دند عود زا ہر جندل گماں بر دند عود [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ہر ہلاک امت پشیں کہ بود ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [متفرقه]
 • ضبط تلفظ باطنش امد محیط ہفت چرخ باطنش امد محیط ہفت چرخ [متفرقه]
 • ضبط تلفظ دست ہر نااہل بیماری کند دست ہر نااہل بیماری کند [متفرقه]
 • ضبط تلفظ آدارایل آدارایل [متفرقه]