تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Paro Paro [Bhutan, towns, geography, greek, islands, Paros]
 • ضبط تلفظ Taktsang Taktsang
 • ضبط تلفظ Chimi lhakhang Chimi lhakhang
 • ضبط تلفظ tweeënveertig tweeënveertig [42]
 • ضبط تلفظ kirkebjerg kirkebjerg
 • ضبط تلفظ 幸運 幸運 [Na-adjective]
 • ضبط تلفظ Bhutan Bhutan [Länder, Staaten, countries, nazioni, nation, països, Countries of the World]
 • ضبط تلفظ ཞི་བདེ ཞི་བདེ [peace, gzhi-bde]
 • ضبط تلفظ Brug Gyal-khab Brug Gyal-khab [druk gyal khab, Druk Yul]
 • ضبط تلفظ druk druk [Druk Yul, bijvoeglijk naamwoord, noun, [Баляслаў Прус Лялька]]
 • ضبط تلفظ Brug rGyal Brug rGyal [Bhutan, Druk Yul]
 • ضبط تلفظ ngultrum ngultrum [Bhutan, currencies]
 • ضبط تلفظ Brug-Yul Brug-Yul [Bhutan]
 • ضبط تلفظ འབྲུག་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། [Bhutan]
 • ضبط تلفظ ཐིམ་ཕུ། ཐིམ་ཕུ།
 • ضبط تلفظ Ulrik Ulrik [male names, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • ضبط تلفظ རྫོ་ཁག། རྫོ་ཁག། [Bhutan]
 • ضبط تلفظ brug yul brug yul [འབྲུག་ཡུལ་]
 • ضبط تلفظ Druk Yul Druk Yul [འབྲུག་ཡུལ་]
 • ضبط تلفظ drukyul drukyul
 • ضبط تلفظ Drokpa Drokpa
 • ضبط تلفظ Kraaij Kraaij
 • ضبط تلفظ འབྲུག་ཡུལ་ འབྲུག་ཡུལ་
 • ضبط تلفظ ཐིམ་ཕུ་ ཐིམ་ཕུ་
 • ضبط تلفظ ཇ་པཱན ཇ་པཱན
 • ضبط تلفظ Bjena Bjena