تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ кхузахь кхузахь
 • ضبط تلفظ ловза ловза
 • ضبط تلفظ кхойтта кхойтта
 • ضبط تلفظ муха ду гӏуллакхаш муха ду гӏуллакхаш
 • ضبط تلفظ хьо муха ю хьо муха ю
 • ضبط تلفظ ӏуьйре дика йойла ӏуьйре дика йойла
 • ضبط تلفظ даъалц даъалц
 • ضبط تلفظ 8 (бархӀ) 8 (бархӀ)
 • ضبط تلفظ очакъ очакъ
 • ضبط تلفظ wseyz wseyz [1477133494qw]
 • ضبط تلفظ ял ял [човни і кораблі, dict_uk]
 • ضبط تلفظ Na Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • ضبط تلفظ ант ант
 • ضبط تلفظ Шарам Шарам
 • ضبط تلفظ Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • ضبط تلفظ остдалар остдалар
 • ضبط تلفظ сагалмат сагалмат
 • ضبط تلفظ сарап сарап
 • ضبط تلفظ селасат селасат
 • ضبط تلفظ сенаш долу сенаш долу
 • ضبط تلفظ сендарг сендарг
 • ضبط تلفظ стимурха стимурха
 • ضبط تلفظ дейоьхь дейоьхь
 • ضبط تلفظ сурсат сурсат
 • ضبط تلفظ таьлланг таьлланг
 • ضبط تلفظ талор талор
 • ضبط تلفظ талор дан талор дан
 • ضبط تلفظ тардан тардан
 • ضبط تلفظ тарса тарса
 • ضبط تلفظ тахханалц тахханалц
 • ضبط تلفظ текх текх
 • ضبط تلفظ текхамдин текхамдин
 • ضبط تلفظ дийнна терахьаш дийнна терахьаш
 • ضبط تلفظ терхи терхи
 • ضبط تلفظ тешан тешан
 • ضبط تلفظ тида тида
 • ضبط تلفظ тидамза тидамза
 • ضبط تلفظ дийнаташ тила дийнаташ тила
 • ضبط تلفظ тиладала тиладала
 • ضبط تلفظ ткъаршин де ткъаршин де
 • ضبط تلفظ ткъайоьсна ткъайоьсна
 • ضبط تلفظ ткъайоьналгIа ткъайоьналгIа
 • ضبط تلفظ тобалкх тобалкх
 • ضبط تلفظ товбуц товбуц
 • ضبط تلفظ товрат товрат
 • ضبط تلفظ тoгІе тoгІе
 • ضبط تلفظ тодакх тодакх
 • ضبط تلفظ тодала тодала
 • ضبط تلفظ тодалар тодалар
 • ضبط تلفظ токх токх