تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Plañvour Plañvour [ville, ker]
 • ضبط تلفظ Roparzh Roparzh
 • ضبط تلفظ Frañseza Frañseza
 • ضبط تلفظ Paol Keineg Paol Keineg [Paol Keineg poeta, Dramaturgo, poeta]
 • ضبط تلفظ le faouet le faouet
 • ضبط تلفظ Armand Le Moal Armand Le Moal [cycling racer, 1900s, tour de france]
 • ضبط تلفظ Kejadenn Kejadenn
 • ضبط تلفظ Hirbad Hirbad
 • ضبط تلفظ Roueelez Roueelez
 • ضبط تلفظ Galloud Galloud
 • ضبط تلفظ Hendad Hendad
 • ضبط تلفظ pen ar bed pen ar bed
 • ضبط تلفظ droug droug
 • ضبط تلفظ demad demad
 • ضبط تلفظ ar c'hi ar c'hi
 • ضبط تلفظ Blaez Blaez [male name, wolf]
 • ضبط تلفظ porsguen porsguen
 • ضبط تلفظ kerlosquen kerlosquen
 • ضبط تلفظ keranscoualc'h keranscoualc'h
 • ضبط تلفظ armangeo armangeo
 • ضبط تلفظ coatanscour coatanscour
 • ضبط تلفظ hunvreadell hunvreadell
 • ضبط تلفظ Guénhaël Guénhaël
 • ضبط تلفظ kentoch kentoch
 • ضبط تلفظ Catwallon Catwallon [name]
 • ضبط تلفظ Tunevel Tunevel [name]
 • ضبط تلفظ Corentin Corentin [first names, Corentin, French first names, first name]
 • ضبط تلفظ Judikael Judikael [name, Breton, given names]
 • ضبط تلفظ Salaün Salaün
 • ضبط تلفظ Loïc Loïc [prénom, French first names, first name, male name]
 • ضبط تلفظ Torreben Torreben
 • ضبط تلفظ merdeiñ merdeiñ
 • ضبط تلفظ landouzen landouzen
 • ضبط تلفظ Boaz Boaz [bible, bíblia, male names, nomes masculínos, Biblical Name, custom]
 • ضبط تلفظ 25,07 25,07
 • ضبط تلفظ drumadoir drumadoir
 • ضبط تلفظ Demat dit ! Demat dit !
 • ضبط تلفظ Mat ac'h a ? Mat ac'h a ?
 • ضبط تلفظ Merzhin Merzhin
 • ضبط تلفظ Pinochet Pinochet
 • ضبط تلفظ deur deur [preposition, noun, Door]
 • ضبط تلفظ Quenven Quenven [name]
 • ضبط تلفظ Guethen Guethen [Old Breton, name]
 • ضبط تلفظ Uethen Uethen [Old Breton]
 • ضبط تلفظ Iarnwallon Iarnwallon [Old Breton]
 • ضبط تلفظ Maez an Aod Maez an Aod [toponyme]
 • ضبط تلفظ Conan Conan [name, name -, male name]
 • ضبط تلفظ Auel Auel [author, surname, Old Breton]
 • ضبط تلفظ guascotou guascotou [Old Breton]
 • ضبط تلفظ daliu daliu [Old Breton]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Kentoc'h mervel eget bezañ saotret Kentoc'h mervel eget bezañ saotret [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ Huñnvreou pell a gevrin Huñnvreou pell a gevrin [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Va z abon twa j'ren Va z abon twa j'ren [متفرقه]
 • ضبط تلفظ kentoc'h mervel eget em zaotra kentoc'h mervel eget em zaotra [متفرقه]