تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ বুধ বুধ
 • ضبط تلفظ আবৃত্তি আবৃত্তি
 • ضبط تلفظ বৃত্তি বৃত্তি
 • ضبط تلفظ অকালকুষ্মাণ্ড অকালকুষ্মাণ্ড
 • ضبط تلفظ নৃবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞান
 • ضبط تلفظ রবীন্দ্র রবীন্দ্র
 • ضبط تلفظ সুকুমার রায় সুকুমার রায়
 • ضبط تلفظ কৃষ্ণকলি কৃষ্ণকলি
 • ضبط تلفظ কাশ্মীর কাশ্মীর
 • ضبط تلفظ উড়িষ্যা উড়িষ্যা [Indian states]
 • ضبط تلفظ মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র
 • ضبط تلفظ শালগম শালগম [vegetable]
 • ضبط تلفظ পিপীলিকা পিপীলিকা
 • ضبط تلفظ বীভৎস বীভৎস
 • ضبط تلفظ প্রিয়পাত্র প্রিয়পাত্র
 • ضبط تلفظ দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য
 • ضبط تلفظ মেধা মেধা
 • ضبط تلفظ প্রস্তুত প্রস্তুত
 • ضبط تلفظ কৃতকর্ম কৃতকর্ম
 • ضبط تلفظ রহস্যজনক রহস্যজনক
 • ضبط تلفظ সার্থক সার্থক
 • ضبط تلفظ স্বার্থ স্বার্থ
 • ضبط تلفظ কণ্টকাকীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ
 • ضبط تلفظ কক্সবাজার কক্সবাজার [all district of Bangladesh]
 • ضبط تلفظ সংখ্যা সংখ্যা

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যী [متفرقه]