تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ разлічыцца разлічыцца
 • ضبط تلفظ размяшчаць размяшчаць
 • ضبط تلفظ развівацца развівацца
 • ضبط تلفظ развіваць развіваць
 • ضبط تلفظ развітальны развітальны
 • ضبط تلفظ разведчык разведчык
 • ضبط تلفظ развіты развіты
 • ضبط تلفظ разбіцца разбіцца
 • ضبط تلفظ разбіць разбіць
 • ضبط تلفظ развесціся развесціся
 • ضبط تلفظ Камбоджа Камбоджа [countries, география, country, dict_uk]
 • ضبط تلفظ Кавера Кавера
 • ضبط تلفظ Дзінара Алімбекава Дзінара Алімбекава
 • ضبط تلفظ мяу мяу [кошка]
 • ضبط تلفظ дзермант дзермант
 • ضبط تلفظ Гоцманов Гоцманов
 • ضبط تلفظ Гоцманов Сергей Гоцманов Сергей
 • ضبط تلفظ Алейников Сергей Алейников Сергей
 • ضبط تلفظ кармленьня кармленьня
 • ضبط تلفظ ракета ракета [dict_uk]
 • ضبط تلفظ ракетка ракетка [сущeствитeльноe, noun, dict_uk]
 • ضبط تلفظ разметка разметка
 • ضبط تلفظ размах размах [Модзелевская]
 • ضبط تلفظ раздушыць раздушыць
 • ضبط تلفظ разгрузка разгрузка
 • ضبط تلفظ развязка развязка [сущeствитeльноe, noun]
 • ضبط تلفظ развод развод
 • ضبط تلفظ разведка разведка
 • ضبط تلفظ разбіраць разбіраць
 • ضبط تلفظ разбагацець разбагацець
 • ضبط تلفظ разбірацца разбірацца
 • ضبط تلفظ разбор разбор
 • ضبط تلفظ разабрацца разабрацца
 • ضبط تلفظ разабраць разабраць
 • ضبط تلفظ радыёстанцыя радыёстанцыя
 • ضبط تلفظ радня радня
 • ضبط تلفظ радужны радужны
 • ضبط تلفظ радыска радыска
 • ضبط تلفظ радыус радыус
 • ضبط تلفظ радавы радавы
 • ضبط تلفظ радзіць радзіць
 • ضبط تلفظ радавацца радавацца
 • ضبط تلفظ Рада Рада [female names, German loanwords (uk), names, first names, імена, жіночі імена, dict_uk]
 • ضبط تلفظ рабчык рабчык
 • ضبط تلفظ рабін рабін
 • ضبط تلفظ рабіцца рабіцца
 • ضبط تلفظ рагаты рагаты
 • ضبط تلفظ работнік работнік
 • ضبط تلفظ рабочая рабочая
 • ضبط تلفظ рабства рабства