تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ መሄድ መሄድ
 • ضبط تلفظ Amanuel Ghebreigzabhier Amanuel Ghebreigzabhier [Cyclist]
 • ضبط تلفظ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ
 • ضبط تلفظ አሳምነው ጽጌ አሳምነው ጽጌ [Amhara security chief Asaminew Tsige]
 • ضبط تلفظ ሃይ ሃይ
 • ضبط تلفظ tend ahi tend ahi
 • ضبط تلفظ tendaji tendaji
 • ضبط تلفظ tends just tends just
 • ضبط تلفظ ንው ንው [Amharic, yes, affirmative, niwi]
 • ضبط تلفظ Amanuel Gebrezgabihier Amanuel Gebrezgabihier [Cyclist]
 • ضبط تلفظ ገንፎ ገንፎ
 • ضبط تلفظ ዉሃ ዉሃ
 • ضبط تلفظ ሁለት ሁለት
 • ضبط تلفظ ወይም ወይም
 • ضبط تلفظ ቴሌፎን ቴሌፎን
 • ضبط تلفظ ስልክ ስልክ
 • ضبط تلفظ appellate appellate [restrictions, law, English, fgg]
 • ضبط تلفظ ሰብአ ሰብአ
 • ضبط تلفظ beating beating
 • ضبط تلفظ Eloi, Eloi, Lama Sabachthani Eloi, Eloi, Lama Sabachthani [biblical origin]
 • ضبط تلفظ megoteti megoteti
 • ضبط تلفظ Salām Salām [paix]
 • ضبط تلفظ አላህ አላህ [Allah]
 • ضبط تلفظ ታውሂድ ታውሂድ [Unification, Tawhid]
 • ضبط تلفظ bebere bebere [food/spice]
 • ضبط تلفظ በላ በላ
 • ضبط تلفظ ዱርሪ ዱርሪ
 • ضبط تلفظ የባሃኢ እምነት የባሃኢ እምነት [Bahá’í Faith]
 • ضبط تلفظ train train [education, verb, transport, travel, noun, գոյական անուն, train travel in France]
 • ضبط تلفظ Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou
 • ضبط تلفظ Fekat Circus Fekat Circus [Pirineos Sur]
 • ضبط تلفظ Tsgabu Grmay Tsgabu Grmay [Cyclist]
 • ضبط تلفظ Tsehai Tsehai
 • ضبط تلفظ adowa adowa
 • ضبط تلفظ Zera Yacob Zera Yacob
 • ضبط تلفظ Solomonid Solomonid
 • ضبط تلفظ ዲ
 • ضبط تلفظ frt frt [chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • ضبط تلفظ F F [alfabeto, lletres de l'alfabet, alphabet, chv, chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • ضبط تلفظ Gezahegne Abera Gezahegne Abera [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • ضبط تلفظ Mamo Wolde Mamo Wolde [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • ضبط تلفظ Abebe Bikila Abebe Bikila [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • ضبط تلفظ Ruth Negga Ruth Negga
 • ضبط تلفظ Ruti Aga Ruti Aga [Marathon]
 • ضبط تلفظ Ayele Abshero Ayele Abshero [Marathon]
 • ضبط تلفظ Lelisa Desisa Lelisa Desisa [Marathon]
 • ضبط تلفظ Shure Demise Shure Demise [Marathon]
 • ضبط تلفظ Buzunesh Deba Buzunesh Deba [Marathon]
 • ضبط تلفظ Mamitu Daska Mamitu Daska [Marathon]
 • ضبط تلفظ Getu Feleke Getu Feleke [Marathon]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ ልዕልት ውበቷ ልዕልት ውበቷ [لقب]