زبان:

زازاکی

[zza]

بازگشت به زازاکی

دسته بندی: zoologie

تصديق zoologie تلفظ ها