زبان:

زازاکی

[zza]

بازگشت به زازاکی

دسته‌بندی: verbo

تصديق verbo تلفظ ها

  • ser تلفظ ser
  • bajar تلفظ bajar
  • ver تلفظ ver
  • va تلفظ va
  • pare تلفظ pare